Home

Collectebonnen
20 bonnen van € 0,50 + € 0,50 adm. = € 10,50 / kaart
20 bonnen van € 0,75 + € 0,50 adm. = € 15,50 / kaart
20 bonnen van € 1,25 + € 0,50 adm. = € 25,50 / kaart

Te bestellen via rekeningnummer NL22 RABO 0373 7156 33  ten name van CvK Protestantse Gemeente Assen inz. Collectebonnen met vermelding van het soort en aantal gewenste kaarten. De kaarten worden dan zo spoedig mogelijk naar het adres van de rekeninghouder gezonden.

Collectebonnen kunt u nu ook online bestellen.
Door op de afbeelding hiernaast te klikken gaat u naar de webshopsite waar u dit kunt regelen.

 

Erfstellingen/Legaten
Als u overweegt om (een deel van) uw nalatenschap aan de plaatselijke kerk toe te kennen dan kunt u dat laten vastleggen in een testament. Een brochure hierover vindt u op het Kerkelijk Bureau.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met of raadpleeg:
DE NOTARIS met algemene vragen kunt u terecht bij de website www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 0900-3469393. U kunt ook een afspraak maken met een notaris bij u in de regio.

Zoeken

Komende activiteiten