Home

Alma HansOpnieuw organiseren we een online-bijeenkomst van ons project Zin-in-Zondag. Zondag 11 april kun je meekijken en meepraten bij de uitzending via het YouTubekanaal van de Jozefkerk. Onze gastspreekster is Hans Alma. Zij werkt onder andere als gastprofessor hedendaags humanisme aan de Vrije Universiteit in Brussel, maar heeft ook een eigen praktijk voor coaching en training. Ze schreef het boek Het verlangen naar zin. Na een burn-out moest ze zich opnieuw oriënteren op wat zinvol en waardevol leven is.

Opgevoed in de Lutherse traditie, ontdekte ze dat het geloof dat de kerk vraagt voor haar een te grote opgave is. Wel is ze overtuigd van de waarde van levensbeschouwelijke tradities. Zelf zegt ze: “Ik bén niet gelovig, maar ik kan mij geen leven zonder geloven voorstellen.” Door met aandacht en verbeelding de werkelijkheid te onderzoeken, ontdek je wat de wereld te bieden heeft. Het woord ‘resonantie’ – weerklank – is voor haar daarbij belangrijk geworden.

Ze houdt een lezing over haar boek (eerder opgenomen), waarna we via de chat met haar en met de kijkers in gesprek gaan.
Zo maken we er toch een zo interactief mogelijk gebeuren van.
Daarnaast de vaste culturele en muzikale bijdragen als omlijsting van deze bijeenkomst.

De uitzending begint om 11.30 uur en duurt ongeveer een uur.
Van harte uitgenodigd.

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten