Home

SAVE artikel04 Leren discussieren 600Op paaszondag wordt voor het laatst aandacht besteed aan SAVE, het diaconale project voor de veertigdagentijd. Honderden kinderen wordt een nieuw leven gegund dankzij de organisatie die strijdt tegen kinderarbeid. We vragen een laatste bijdrage om dit zegenrijke werk te kunnen voortzetten. “Na een jaar overbruggingsonderwijs bij ons, weten de kinderen weer wat het is om ‘kind’ te zijn en dat onderwijs daarbij hoort. Na een jaar gaan ze naar een reguliere school op het niveau dat bij hen past. Onze vrijwilligers blijven hen volgen om zeker te weten dat ze naar school blijven gaan.” Dat zegt Aloysius Arockiam, de directeur van SAVE.

De naam SAVE is afgeleid van de eerste letters van Social Awareness and Voluntary Education. Veelzeggend is dat het Engelse woord save tegelijk betekent: ‘redden’, ‘verlossen’ en ‘bevrijden’.

Lange adem
Het stoppen van kinderarbeid en het bewerkstelligen van scholing voor alle kinderen, is niet vanzelfsprekend in de Indiase maatschappij. Dat vergt een brede aanpak over een langere termijn. In haar bijna dertigjarige bestaan heeft SAVE veel van de grond gekregen. Naast het aanbieden van overbruggingsonderwijs voor kansarme kinderen, heeft de organisatie kinderarbeid-vrije wijken opgezet. Daar dragen velen eraan bij dat kinderen dagelijks naar school gaan en dat ze hun opleiding ook áfmaken. Veldwerkers bezoeken de gezinnen daar met enige regelmaat en regelen hulp als problemen te groot worden. Arbeiders wordt geleerd wat hun rechten zijn, er zijn zelfhulpgroepen voor moeders, en voor kinderen is er een telefoonnummer dat ze kunnen bellen als iets aan de hand is. Daarnaast is SAVE constant in gesprek met de fabrieken, de vakbonden en de regering om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

SAVE haalt jaarlijks meer dan 500 kinderen uit de fabrieken, zodat ze naar school kunnen. Het opsporen van een kind kost gemiddeld €4,25. Jaarlijks verzorgt SAVE overbruggingsonderwijs voor zo’n 125 kinderen. Kosten: €120 per kind. SAVE zorgt voor tijdelijke opvang voor kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn: €650 per kind. Voor het beïnvloeden van bestuur en beleid trekt SAVE jaarlijks €4.000 uit.
De oogst is rijk, maar dat geldt ook voor de kosten - zeker voor Indiase begrippen. Om haar doelen jaar na jaar na te kunnen streven, is SAVE afhankelijk van sponsoren. Met de steun van onze kerk dragen we bij aan de doelen van SAVE. We doen dat via Kerk in Actie, die voor ons in de gaten houdt dat onze bijdragen goed terechtkomen.

Ambitieus, maar haalbaar!
De afgelopen weken is er in het Kerkblad en in de diensten van Protestantse Kerk Assen aandacht besteed aan het werk van SAVE. Gedurende de hele Veertigdagentijd waren de diaconale collectes bestemd voor SAVE. De diaconie sloot daarmee aan bij ‘Stof tot nadenken’, het thema dat langer loopt in onze kerk. Bij de aandacht voor de stof waarmee wij ons kleden, hoort zeker ook aandacht voor degenen die onze kleren maken.

Kennelijk zijn velen van u ervan overtuigd geraakt dat het de moeite waard is SAVE te steunen in haar doorgaande inspanningen om kinderen in de knel te verlossen uit hun ellende en ze een nieuw leven te bieden. Toen de stukken voor dit Kerkblad ingeleverd moesten worden - twee weken voor Pasen - hadden we als Protestantse Kerk Assen namelijk al bijna €3.700 bij elkaar gespaard voor SAVE. Gaan we richting de €6.000 met z’n allen? Een tikkeltje ambitieus misschien, maar het lijkt haalbaar! Na Pasen - na afloop van het veertigdagenproject - laten we uiteraard weten of dit gelukt is.

In deze editie een laatste oproep: beste mensen, stort nog één keer een mooi bedragje voor SAVE - de organisatie die voorkomt dat kinderen onze T-shirts naaien en die kinderen in staat stelt onbekommerd kind te zijn.

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten