Home

Vakantiegeldsamendelen poster 2021De wijkgemeenten van de PG Assen en de RK Parochie in Assen organiseren elk jaar de actie Vakantiegeld samen delen. In mei/juni vragen wij aandacht voor deze actie. Voor wie is deze actie bedoeld? Mensen met een hoog inkomen ontvangen vaak meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Mensen met een laag inkomen en met financiële problemen moeten ‘alle eindjes aan elkaar knopen’.

klik op de afbeelding om te vergroten

Veelal gaat het om (een ouder-)gezinnen met een laag inkomen. Bij het wel of niet op vakantie kunnen gaan of andere kleine uitstapjes, komen de inkomensverschillen vaak schrijnend aan het licht. Om hen tegemoet te komen wordt deze actie gehouden. Ook dit jaar willen we graag mensen in Assen met een financiële ondersteuning verrassen.

Covid-19 en dan?
Het Covid-19 virus ontregelt de samenleving. Onze poster is hierop aangepast. Er zijn nog steeds vrij weinig activiteiten mogelijk. Fysieke bijeenkomsten zijn grotendeels onverantwoord en diverse contacten worden gemeden. Deze situatie maakt dat het niet de tijd is om plannen te maken voor uitstapjes, korte vakanties of vergelijkbare uitjes.
Vorig jaar hebben we schoorvoetend deze actie gestart en ons afgevraagd of en hoe we iedereen konden bereiken. In goed overleg met Vaart Welzijn, Humanitas en Budget Support, hebben we toch en gelukkig een aantal mensen 'Covid-19-proof' kunnen verrassen.

Hoe kunt u bijdragen?
Zonder uw bijdrage kunnen wij niets. Daarom doen wij ook dit jaar een oproep om wel te geven.
Wie mee wil doen kan een deel van zijn/haar vakantiegeld
- overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0373 7361 26 t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. Assen inz.’ Vakantiegeld Samen Delen’ . Het ANBI nummer is 813612809;
- via de Scipio kerk app uw vrijwillige bijdrage doneren. Uw bijdrage wordt dan direct voor u geadministreerd.

Graag rekenen we in 2021 weer op uw ruimhartige bijdrage, zoals u dat ook het afgelopen jaar hebt gedaan.

Ontvangen donaties worden zorgvuldig en vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Dat geldt natuurlijk ook bij de behandeling van de aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de genoemde organisaties.
Bij de screening blijven de richtlijnen van de Voedselbank uitgangspunt. In aanmerking komende mensen zitten altijd onder deze normen, als gevolg van extra ziektekosten, schuldsanering of een andere reden.

De Werkgroep ‘Vakantiegeld Samen Delen’

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten