Home

extra collecteKerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. Inmiddels komen er steeds meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer!

Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.

Waarom een extra collecte?
De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die we zonder aarzelen voor onze rekening nemen.

In 2020 zijn er voor de Protestantse Kerk Assen veel minder inkomsten geweest omdat de huur- en buffetinkomsten zijn komen te vervallen. Ook waren er veel minder inkomsten van collecten en giften en van kerkelijke bijdragen van gemeenteleden. Dit heeft gezorgd voor nog een extra verlies van €62.000 op de begroting over 2020, die al aanzienlijk in het rood stond. De exacte cijfers kunt u op de website van de Protestantse Kerk Assen vinden.

Extra bijdrage
Eind september ontvangt u een brief of e-mail, waarin u wordt gevraagd een extra bijdrage te doen. We hopen van harte dat u wilt geven voor de Protestantse Kerk Assen. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. Helpt u mee? Maak uw bijdrage over naar bankrekeningnummer NL25 RABO 0373 7155 79, o.v.v. ‘PKA gezond’ Alvast veel dank!

Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk!
Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten