Home

Logo PKA kleur 200x284Beste mensen,

Een jaar geleden bevonden we ons nog in een periode van een harde lockdown. Wat een zegen en vreugde dat we vandaag met elkaar, samenwijks en in Gods Naam bijeen het nieuwe jaar mogen inluiden: Anno Domini 2023! En dat op de eerste dag van de week, de dag van de Opstanding. Het Kerstfeest – met vandaag 8e Kerstdag – staat zo in verbinding met het Paasfeest. Een teken dat we de toekomst hoopvol tegemoet mogen treden?


Dat valt misschien niet mee met allerlei heftige gebeurtenissen in het afgelopen jaar en met de grote en kleinere vraagstukken van deze tijd als bagage. Zorgen en problemen zijn er op wereldniveau, binnen en naast Europa, in Nederland en eveneens bij ons als Protestantse Gemeente in Assen.

De laatste maanden stond mijn naam regelmatig naast die van de voorzitter van het college van kerkrentmeesters onder stukjes in het Kerkblad over onze financiële situatie en ontwikkelingen in ledenaantal. Een van de reacties die ik kreeg was in de trend van: naast of ondanks deze zorgen gebeuren er toch ook heel veel mooie dingen in onze gemeente? Daar moeten we ook op wijzen!
Afgelopen week, tijdens het kijken naar het Jaaroverzicht van het NOS-Journaal bemerkte ik bij  mezelf dat er in het afgelopen jaar zoveel is gepasseerd – en dat regelmatig met een diepe intensiteit – dat ik het niet allemaal meer direct op het netvlies had staan. Hetzelfde overkwam me bij het doorbladeren van een stapel Kerkbladen van het afgelopen jaar. Beste mensen, wat is er ontzettend veel gebeurd binnen onze gemeente! Binnen de drie wijkgemeenten, samenwijks, stedelijk en in verbinding met derden.
Mijn spreektijd is gelukkig te beperkt om dit alles de revue te laten passeren (en de redactie van het kerkblad wil graag een samenvatting met een gelimiteerd aantal woorden). Hier nu enkele memorabele gebeurtenissen als hoogte- of soms ook dieptepunt in 2022 schetsen, is grotendeels subjectief en doet onrecht aan alles wat ik dan niet benoem. Wat ik al met al wezenlijk vind, is dat we op allerhande manieren hebben gevierd, geleerd, gediend, omgezien naar elkaar en anderen. Zo hebben we God, elkaar en anderen ontmoet, waarbij ik uitga van een gezamenlijk verlangen van heilzame betekenis te willen zijn voor elkaar en onze omgeving. Dit alles in naam van de Eeuwige en vanuit Zijn mensgeworden Woord.

Voor het nieuwe jaar wens ik ons als Protestantse Gemeente Assen van harte toe, dat we dit verlangen bij elkaar blijven herkennen, opzoeken, met elkaar delen en bij elkaar aanwakkeren. Van mens tot mens, van wijk tot wijk, van kerkenraad tot kerkenraad. In vieren, leren, dienen, omzien en ontmoeten.
Dat we om die heilzame betekenis ook op langere termijn in Gods Naam waar te blijven maken organisatorische en financiële vraagstukken aan te pakken hebben, daar kan en wil ik niet omheen. Ik wens ons toe dat we de gesprekken daarover op open en respectvolle manier mogen voeren. Dat we bij concreet te maken keuzes daadwerkelijk ruimte geven aan de generaties aan wie wij vragen en van wie wij hopen dat zij de fakkel van die heilzame betekenis de komende periode (mede) gaan dragen. Als voorzitter van de algemene kerkenraad weet ik me hiervoor verantwoordelijk. Daarbij wil ik ook graag wat specifieke wensen naar de wijkgemeenten uitspreken:

De wijkgemeente De Drieklank wens en bid ik toe, dat met lef, liefde en wellicht een vorm van heroriëntering concreet gekomen wordt tot verdere keuzes en ontwikkelstappen, die eveneens bijdragen aan een toekomstbestendige, betekenisvolle Protestantse Gemeente Assen.

De wijkgemeente Jozefkerk wens en bid ik toe, dat niet een gevoel van dreigend verlies aan eigenheid het denken en handelen bepaalt, maar het besef dat juist het inbrengen en delen van die eigenheid leidt tot een veelkleurigheid in de levendige gemeente die we voor ogen hebben.

De wijkgemeente Vredenoord wens ik toe dat de stap die volgende week concreet wordt gezet als het gaat om de vaste vierplek en basisplek voor activiteiten niet vanuit emoties over gebouwen leidt tot minder betrokkenheid van een deel van de leden, maar juist appelleert aan het in de Naam van onze ene Heer verbonden, geroepen en onderweg te zijn.

Ik sluit af met de wens en bede, dat wij als Protestantse Gemeente Assen 2023 als een door God gezegend jaar gaan ervaren, waarin wij zelf elkaar, de stad en anderen eveneens tot zegen zijn!

Gerard Schoep
voorzitter Algemene Kerkenraad

Zoeken

Komende activiteiten

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.