Home

Franciscus v Assisi klein half17 juni wordt de tenstoonstelling 'Een storm van beelden' in de Adventskerk geopend.
De vernieling op grote schaal in/op’ Roomse’ religieuze plaatsen van heiligenbeelden en kerkinterieur staat bekend als de ‘beeldenstorm’. Dergelijke vernielingen vonden bijv. in 1522 te Wittenberg, Duitsland, en later, in 1566, in de Nederlanden plaats. Nu we 500 jaar Reformatie herdenken worden in de (protestantse) Adventskerk, heiligenbeelden, schilderijen, liturgische voorwerpen en objecten van Rooms Katholieke volksdevotie geëxposeerd.

De opening is op zaterdag 17 juni om half vijf door Reint Wobbes, deskundige op het gebied van oude kerken en kerkinterieur, en nauw betrokken bij de Stichting Oude Groninger Kerken.
Er zijn muzikale intermezzi en bijpassende lekkernijen.
De tentoonstelling loopt tot 2 september.
De openingstijden zijn vrij. mo. 10.00 - 12.00 u en zon. mo. rond de kerkdienst van 10.00 u.
Op de zaterdagmiddagen van 13.30 - 16.00 u geven leden van de RK Parochie Heilige Franciscus van Assisi uitleg.
Plaats: Adventskerk, Lindelaan 49 Assen-oost, Welkom!

Werkgroep 500naluther / werkgroep Kerk en Kunst Adventskerk -Vredenoord

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten