Home

LutherDe eerstvolgende cantatedienst in het kader van de maandelijkse kerkmuzikale serie Musica pro Deo staat in het teken van 500 jaar Reformatie. Gedurende het jaar 2017 organiseren de Protestantse Gemeenten, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de RK Parochie Heilige Franciscus van Assisi van Assen, Rolde en Vries tal van activiteiten rondom ‘500 na Luther’.
Het ligt voor de hand om ook met koor en orkest aandacht te geven aan ‘Ein feste Burg ist unser Gott’, het Luther-lied bij uitstek.

Martin Luther (1483- 1543)
Het door hem op 31 oktober 1517, aan de vooravond van Allerheiligen, publiceren van zijn 95 stellingen tegen de handel in aflaten (vergeving van zonden) wordt beschouwd als het begin van de lutherse reformatie. Luther schreef in 1529 de tekst en muziek van ‘Ein feste Burg’ als een - gekerstende - parafrase van de oudtestamentische psalm 46. De militante tekst en melodie van deze 'reformatorische internationale‘ werden een symbool voor standvastigheid en activisme in een bedreigende omgeving. Overigens is het thema ‘Ein feste Burg’ ernstig misbruikt als herkenningsmelodie voor de berichten van het front in de Eerste Wereldoorlog.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
heeft eind 1720 een cantate uit zijn Weimarer tijd voor deze gelegenheid geschikt gemaakt tot de cantate ‘Ein feste Burg’ (BWV 80) die met het imposante openingskoor nog altijd één van zijn populairste cantates is. Dit muziekstuk, bestemd voor het feest van de Hervormingsdag (31 oktober), is gebaseerd op het gelijknamige koraal van Luther. Krijgshaftige koraalteksten worden herhaaldelijk afgewisseld met meer intieme, op geloofskracht gerichte teksten van Salomon Franck. De instrumentatie van de cantate is van oorsprong bescheiden: slechts strijkers, continuo en drie hobo's. Op 24 september a.s. wordt de door Bachs zoon Wilhelm Friedemann met trompetten en pauken uitgebreide versie uitgevoerd. Een grootse en feestelijke uitvoering dus! De cantate eindigt met het vierde couplet van het Lutherlied in de vertrouwde onopgesmukte vierstemmige harmonisering: ‘Das Wort sie sollen lassen stahn…’.

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Johann Sebastian Bach mag tegenwoordig als de belangrijkste componist van zijn tijd gelden, in die tijd zelf was Telemann overduidelijk de belangrijkste. Tijdgenoten waren enthousiast over zijn toegankelijke en kwalitatief hoogstaande muziek. Telemann deed er bovendien alles aan om bekend te worden: hij liet een grote hoeveelheid van zijn muziek uitgeven, om die zo door heel Europa te verspreiden. Zijn grote oeuvre omvat naast opera's, veel kerkmuziek, waaronder 1200 kerkcantates, oratoria, passiemuziekstukken, motetten, missen en psalmen, alsook een groot aantal (meer dan 1000) instrumentale werken, zowel kamermuziek als orkestmuziek. Telemann was daarnaast organist, cantor, operadirecteur, hofkapelmeester en organisator van concerten. Hij leefde en werkte het grootste deel van zijn leven in Hamburg.

Uitvoerenden
Voorganger in de cantatedienst is ds Helene van Noord. Koor en orkest van de Asserr Bach Cantategroep staan onder leiding van Hoite Pruiksma. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt de gemeentezang op het hoofdorgel. Vocale solisten zijn Alina Rozeboom, sopraan - Eske Tibben, alt - Han Warmelink, tenor – Roele Kok, bas/bariton.
De dienst in de Adventskerk aan de Lindelaan in Assen-oost begint op zondag 24 september om 16.00 uur. Bij de uitgang is er een deurcollecte als welkome bijdrage in de kosten. We zien uit naar uw en jouw komst!

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten