Home

AilanthusOp zondag 26 november is er in de Jozefkerk weer een welkom-dienst. Thema van de dienst is: “Zie Jezus ”. Voorganger is ds. Gert Hutten uit Arnhem, in het dagelijks leven directeur van de Stichting tot Heil des Volks.
Klik op de foto voor een vergroting

Deze is in Amsterdam gevestigd. De medewerkers helpen kinderen in armoede, prostituees, dak- en thuislozen en verslaafde jongeren.
Vocale medewerking wordt verleend door het christelijk mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman.
Het koor telt plm. 50, veelal jonge leden. Dit is te beluisteren in de koorklank.
Het orgel wordt bespeeld door Gerwin van der Plaats.

Wie neemt u mee? Iedereen  is van harte welkom.
De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten