Home

Zwaard Kees vd Luther resultaatDe classis Assen zal ophouden te bestaan en opgaan in de te vormen classis Groningen-Drenthe. Om dit moment te markeren sluit de classis Assen haar bestaan af met een feestelijke voorstelling van Kees van der Zwaard Hier sta ik.
Alle gemeenteleden in ons rayon Noord Drenthe zijn van harte welkom!
Deze voorstelling is op donderdag 30 november om 20.00 uur in het kerkelijk centrum ‘Op de Helte’ te Roden. De toegang is vrij voor alle gemeenteleden, al vragen we een vrije gift bij de uitgangscollecte. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje napraten.

U hoort een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil,- voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Als men danst is er geen zweem van droefheid;
maar als men vecht, dan is er vrees en spant men zich in tot het uiterste…
Maarten Luther

Maarten krijgt een brief van zijn jeugdvriend Olaf: ‘Als je dit leest, ben ik er niet meer.’ In de brief doet Olaf een verzoek aan Maarten om tijdens de begrafenisplechtigheid te spreken. ‘Je zult wel verbaasd zijn, dat ik je dit vraag, maar jij bent de enige, die ik ken, die iets met God heeft. Of hoor je niet meer bij die club?’ De herinnering aan zijn verloren vriendschap met Olaf brengt Maarten op het punt, dat hij zich moet uitspreken: ‘Waar sta ik?’

J. Doorn, scriba classis Assen

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten