Home

kerstcollecte 2017In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. In de komende adventstijd staan we stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Met Kerst vragen we specifiek aandacht voor Syrische vluchtelingen in Syrië zelf. Op iedere zondag in de Adventsperiode en met Kerst staan vluchtelingenkinderen uit een ander land centraal. Kerk in Actie neemt u mee langs projecten in verschillende landen. Op Kerk in Actie lees je meer info.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten