Home

gemeenteavond20180123Tijdens de gemeenteavond van 23 januari jl. stond de presentatie van het beleidsplan 2018 - 2022 centraal. Na de opening van de avond door de voorzitter Thilla Franken van de Algemene Kerkenraad, gingen de aanwezigen in 7 groepen aan de slag. Er werd uitgebreid gesproken over onderwerpen als...

invulling van rol van de stadspredikant, anders kerk zijn, duurzaamheid in de kerk, de rol van jongeren en middengeneratie, de ontwikkeling van personele bezetting door predikanten in de nabije toekomst, de (toekomstige) financiële situatie.De avond werd afgesloten met een spreker per groep, die een samenvatting gaf van wat in de groep was besproken. Met dank aan de aanwezigen heeft de Algemene Kerkenraad zo weer nieuwe input opgedaan om zijn  beleid verder uit te werken. Klik voor de foto's van Daan Kraan klik voor de foto's van Otto Lussenburg.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten