Home

Bras KickIn het Oecumenisch Leerhuis komt donderdag 22 februari Kick Bras vertellen over mystiek. Hij schreef o.a. het boek Oog in Oog. Christelijke mystiek in woord en beeld. Hij zegt hierover: De weg van de mens voert hem voorbij de horizon van het eigen ego en vormt haar om tot mens in verbinding met de goddelijke bron en bestemming.
Trouw aan de aarde, maar daarom uitziend naar een aarde vernieuwd en gezuiverd. In de mystieke traditie is deze weg in woorden en beelden verkend, in symbolen die mensen onderweg richting geven.

In deze bijeenkomst onderzoeken we een aantal van deze beelden en mystieke teksten. Metaforen voor deze weg als de ladder, het labyrint, de spiraal, de berg komen ter sprake en beelden voor wat de mystici noemden de weg van de zuivering, van de verlichting en van de vereniging.
Tenslotte gaat hij in op de vraag: biedt de mystiek ook nog een begaanbare weg in de 21ste eeuw?

Kick Bras is emeritus predikant, voormalig docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit (Kampen), onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut.

Plaats: Opstandingskerk,  
Wilgenbeemd 2, 9403 MA Assen
Tijdstip: 19.45 uur exact
U kunt op de avond(en) zelf in de Opstandingskerk betalen (€6,--) en opgave vooraf is niet nodig.
Voor meer informatie: www.leerhuisassen.nl

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten