Home

dejongdejongplus kleinMusica pro Deo
Vesper 25 maart, 16.00 uur, Adventskerk in Assen, Lindelaan 49
Het ensemble DeJongDeJong vertolkt in deze vesper muziek voor de passietijd uit diverse windstreken. We horen...

...Amazing Grace (Barack Obama zong het ooit, zomaar vanuit het niets) en de hymne Nearer my God. Ook klinkt het ontroerende Tebe Poem (Tot U zingen wij) van de Russische componist Sergei Rachmaninov. Van William Byrd hoort u een sober, driestemmig Kyrie. Het hoogtepunt van de middag is het schitterende motet O Jesu Christ, mein Lebens Licht, BWV 118 van Joh. Seb. Bach. Aan het slot van de vesper klinkt de avondbede Abide with me. Sybolt de Jong schreef een prachtig arrangement. Het slotcouplet zingen we gezamenlijk.
Euwe de Jong improviseert en begeleidt de samenzang. Hij neemt zijn broer Sybolt én twee kofferharmoniums mee. Samen ondersteunen ze een vocaal ensemble van vier zangers: Rienk de Jong, Elbert de Jong, Gerben Bos (ooit zongen ze samen als jochies van 7/8 jaar in het Roder Jongenskoor van Bouwe Dijkstra) en de jonge sopraan Lette Vos uit Utrecht.

Liturg in deze vesper is Machteld Koning.

De toegang is gratis, bij de uitgang is er een deurcollecte als welkome bijdrage in de kosten.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten