Home

Romantiek in het NoordenIn het Groninger museum is momenteel de tentoonstelling De Romantiek in het Noorden; van Friedrich tot Turner te zien. Van alle schilders heeft Caspar David Friedrich zich het meest diepgaand met religie beziggehouden. Eén van zijn eerste schilderijen was in 1809 aanleiding tot een controverse: kan een landschapsschilderij (weliswaar met een crucifix erin afgebeeld) dienen als altaarstuk?

Friedrich combineerde zorgvuldige waarneming van de natuur met thema’s als vergankelijkheid en verlossing. Soms was hij uitgesproken over zijn bedoelingen, maar ook hij liet ruimte aan de beschouwer en was daarmee een voorloper van de moderne kunst.
Op donderdag 22 maart komt Ruud Schenk, kunsthistoricus en conservator moderne kunst bij het Gronings museum met zijn verhaal over De Romantiek de serie van het Oecumenisch Leerhuis Voorbij de horizon... afsluiten.

Plaats: Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2, 9403 MA Assen
datum: donderdag 22 maart
tijd: 19.45-22.00 uur
toegang: 6 Euro.
Meer info: www.leerhuisassen.nl

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten