Home

SelderhuisWelkomdienst Jozefkerk met prof. Selderhuis
Op zondag 27 mei, om 19:00 uur, zal in de Jozefkerk weer een Welkomdienst worden gehouden. Voorganger: prof. Herman J. Selderhuis uit Hasselt. Thema van de dienst is: “Jezus brengt crisis ”. Dit is ontleend aan Joh. 9, waarin het gaat over de ontmoeting tussen Jezus en de blindgeborene. Het wordt een bijzondere dienst.

Dat heeft veel, zo niet alles te maken met de bijzondere gaven die de voorganger heeft bij de verkondiging van het Woord. Hij boeit van het begin tot het eind. Ofschoon hooggeleerd, preekt hij op een voor jong en oud begrijpelijke wijze. Daarom heeft het comité Welkomdiensten er voor gekozen deze keer geen medewerking van een koor te vragen. Wel zal er meer samenzang zijn. Die zal op het orgel heerlijk worden begeleid door Gerwin van der Plaats uit Kampen.
Wie neemt u mee? Iedereen is van harte welkom .
De dienst begint om 19.00 uur.
Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten