Home

privacyZoals u weet is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze wet is ook belangrijk voor de kerk. De Protestantse Gemeente Assen werkt momenteel actief aan een privacyreglement waarin beschreven staat welke gegevens van de kerkleden bewaard worden en hoe wij hiermee omgaan. U heeft het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. De actuele stand van zaken vindt u op deze pagina.

College van Kerkrentmeesters

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten