Home

b_200_175_16777215_00_images_nieuws_Theologische_Verdieping.jpgDe cursus Theologische Vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG) is pas weer gestart in Assen, Groningen en Onstwedde.
Deze 3-jarige cursus biedt belangstellenden de gelegenheid zich te verdiepen in Bijbel, geloof en kerk. Een vooropleiding, een kerkelijke en/of religieuze achtergrond is niet vereist.De cursus heeft een vaste lesmorgen in de week. De opleiding bestaat uit verschillende kernvakken en toegevoegde vakken.

De opzet is oecumenisch en breed van aard en baseert zich op de Bijbel in de ruime zin van het woord.

Wat wordt er zoal geboden?
Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof heeft hiervoor dan een goede keus gemaakt. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen en dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er voor hoe mensen en stromingen vandaag de dag denken en doen en hoe dit geloven het dagelijks leven beinvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en pastoraat bijv. wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen.
De plaatselijke cursusleiding is verantwoordelijk voor de invulling van de plaatselijke TVG-cursussen. Voor nadere informatie per cursusplaats zie cursusplaatsen . Daar staan ook adressen waar u zich kunt opgeven voor een cursus.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten