Home

20181124 Excursie.naar.Dordrecht.aHet is 400 jaar geleden dat in de oudste stad van Holland, Dordrecht, een belangrijke kerkelijke vergadering bijeenkwam. De Synode van Dordrecht  heeft in 1618 besluiten genomen die de geschiedenis van het protestantisme hebben bepaald. Zo werd daar onder meer besloten om de Bijbel te vertalen in het Nederlands. De Statenvertaling wordt tot op de dag van vandaag gebruikt.

Deze uitgave heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van onze taal.In het Museum van Dordrecht wordt een expositie ingericht over deze geschiedenis.: Werk, Bid en Bewonder.  Nieuwe kijk op kunst en calvinisme.
Samen met collega Ernst Leeftink van de vrijgemaakte kerk uit Assen organiseer ik een excursie op zaterdag 24 november. We bezoeken dan zowel het Museum als de Grote Kerk van Dordrecht,
in beide gevallen onder begeleiding van een deskundige gids. Vertrek vanuit Assen (8 uur). We reizen per bus. Daarom graag opgave voor 1 november bij Bert Altena.  Kosten vervoer en entree, ong. 40 euro p.p.   b_200_140_16777215_00_images_nieuws_20181124_Excursie.naar.Dordrecht.b.png  

  Synode van Dordrecht 1618-1619

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten