Home

cmaOp zondag 27 januari is er in de Jozefkerk weer een Welkomdienst. Voorganger is ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden. Thema: 'Eigenbelang eerst?' Vocale medewerking wordt verleend door Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst. Het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve uit Rouveen. Hij begeleidt het koor en de samenzang. Iedereen is van harte welkom. De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten