Home

Vos DickGeloven is mooi, maar niet met de handen op de rug. Daarmee bedoel ik dat waar we ten diepste van overtuigd zijn handen en voeten moet krijgen in ons dagelijks leven.

Als christenen worden we er steeds weer aan herinnerd dat iedereen gelijk is voor God. En dat heeft consequenties. Het daagt uit om om te zien naar onze naaste en te helpen waar geen helper is. Heel direct kan dat, door concrete projecten waar anderen direct wat aan hebben. Maar het kan ook wat meer op afstand. Door te signaleren wat er gaande is tussen mensen en in de maatschappij, en door waar nodig een kritisch geluid te laten horen. Wordt eerlijk verdeeld wat ons allemaal toekomt? Krijgt ook de man die z’n mondje niet zo makkelijk roert z’n deel? Wordt recht gedaan aan de vrouw die de regeltjes zelf niet kan lezen? Krijgen kinderen in de knel een eerlijke kans?

Sinds begin juni ben ik door de Protestantse Gemeente Assen aangesteld als diaconaal werker. In die functie – een halve baan – mag ik meehelpen de diaconale opdracht van de gemeente als geheel handen en voeten te geven. Dat gebeurt in de organisatie van projecten ten behoeve van de mensen om ons heen. Maar ook door actief te zijn in het Diaconaal Platform Assen, waarin diverse kerken samenwerken, en door contacten met organisaties die zich inzetten ten dienste van onze medemens. Een mooie combinatie van concrete werkzaamheden en activiteiten die een meer beleidsmatige insteek vragen.

Zo stel ik het mij voor in ieder geval. Want als ik dit schrijf, zit ik me nog maar net in te werken op een kamer op de bovenverdieping van het Open Huis, het inloophuis van de kerken aan de Brink. Hoe het gaat uitpakken, zal moeten blijken. Maar ik zal mijn taken serieus nemen en in de toekomst ook van me laten horen via dit Kerkblad.

Dick Vos,

Foto: Carla Manten Fotografie

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten