Home

Mulder Dirk foto Sake ElzingaDirk Mulder, tot voor kort directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, komt in het kader van de Vredesweek op vrijdagavond 27 september in Warenhuis Vanderveen om een lezing te geven. Als thema heeft hij gekozen voor: De eerste stap… Hij gaat in op het belang van de eerste stap die mensen zetten. Welke richting leidt die op? Op het pad van de vrede, of op het pad van het geweld? Wat zijn daarvoor bepalende omstandigheden? Hoe kun je daar invloed op uitoefenen?

Na afloop van de lezing is er uitgebreid gelegenheid om in gesprek te gaan.
De avond wordt gehouden in De Buningzaal, Warenhuis Vanderveen, 5e etage.
De leiding is in handen van stadspredikant Bert Altena.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Entree vrij, inclusief kopje koffie/thee.
Bij de uitgang wordt een vrije gift gevraagd voor dekking van de onkosten.
De organisatie is in samenwerking met Platform levensbeschouwelijke organisaties Assen.

Foto: Sake Elzinga

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten