Home

Collectezakken omgekeerdNu er alleen digitale kerkdiensten gehouden worden, lijken ook de collecten te vervallen. Maar..., dat hoeft helemaal niet! U/je kunt gewoon geven. Dat kan op meerdere manieren:


- aan de diaconale collecte in de 40dagentijd kunt u het beste rechtstreeks overmaken naar Kerk in Actie op rekening NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vakanties met aandacht' (22mrt), of o.v.v. ‘Straatmeisjes Ghana’ (29 mrt) of o.v.v. ‘Kansarme kinderen India’ (12 april);
- aan de diaconale collecte op 5 april kunt u het beste rechtstreeks overmaken naar JOP op rekening NL52ABNA0414141415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. ‘Collecte 40dagentijd’;
- de 2e en 3e collcte kunt u overmaken naar de Protestantse Kerk Assen op rekeningnummer NL44 RABO 0373 7157 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Assen.

Kijk ook op de kerkdienstenpagina op deze website of in de Scipio App (menu 'Collecte') voor meer info over de 40dagentijdcollecten.
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdragen.

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1