Home

Collectezakken omgekeerdNu er alleen digitale kerkdiensten gehouden worden, lijken ook de collecten te vervallen. Maar..., dat hoeft helemaal niet! U/je kunt gewoon geven. Dat kan op twee manieren:
1. Via de Scipio app voor de Protestantse kerk Assen. Gemeenteleden kunnen de app downloaden en via de app geven voor de collecten. Alle collecten worden apart vermeld in de app.
2. Geld overmaken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579, t.n.v. actierekening van Protestantse Gemeente Assen. Graag bij de omschrijving vermelden voor welke collecte(n) het geld is bestemd.

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten