Home

Kehanpour videooverdenkingVoorlopig zal het niet mogelijk zijn om kerkdiensten te bezoeken. Dat zal een gemis zijn. Jongerenwerker Daniël Kehanpour verzorgt daarom om de paar dagen een korte video-overdenking. Voor jong en oud. Klik op de Lees-meer-knop voor de links van de video's.

In een kerkdienst vinden we geloofsopbouw in de preek of overdenking en toerusting in de liederen en gebeden. We vinden een kans om samen ons tot God te richten. Een gezamenlijke dienst haalt ons uit onze huizen en brengt ons in contact, met elkaar en met het hogere.

Nu alles stil staat zal het gemeenteleven er voorlopig anders uit zien dan we gewend zijn. Niet meer het praatje in de kerkbanken voordat de dienst begint. Niet meer de gezamenlijke stilte, het bewogen worden door het orgel of de piano. De stem die uit de Bijbel leest terwijl je aandachtig luistert of juist wegdroomt. Geen wekker hoeven zetten om op tijd bij de kerk te zijn. Niets kunnen is ook niets hoeven en misschien is dat juist wel even lekker. Maar niets kunnen is ook niet mogen en dat kan beklemmend worden. Ook onze kerkelijke wereld wordt een heel stuk kleiner voorlopig.

Bijna ieder van ons zal de komende weken thuis zijn, heel veel thuis zijn. Voor sommigen betekent dat eenzaamheid, voor anderen wrijving vanwege een vol huis.

Het kerkelijke aanbod is schaarser dan u gewend bent. We staan voor een uitdaging om het gemeenschapszijn opnieuw vorm te geven. Het voordeel van de technologische ontwikkelingen is dat we makkelijk met elkaar in contact kunnen blijven. Diensten zullen digitaal te volgen zijn. Naast onze eigen diensten zijn er ook landelijke organisaties die diensten verzorgen via radio of TV. Om daar een kleine aanvulling op te geven verzorg ik om de paar dagen een korte video overdenking.

Let op uzelf en let op elkaar.

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
1 Petrus 3:8

Daniël Kehanpour

De overdenkingen zijn te vinden op YouTube, Instagram en de Scipio app.

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1