Home

mobiele kapel01 600De mobiele kapel van de Protestantse Kerk Assen staat iedereen ter beschikking de komende dagen. Een moment van bezinning, een kaarsje of een gebed? Het ultrakleine open kerkje staat bij de Opstandingskerk aan de Wilgenbeemd, tegenover winkelcentrum Marsdijk. Wie maar wil, kan zijn gedachten en zorgen van zich afschrijven in de kapel. Pen en papier liggen klaar, wat genoteerd staat kan in een afgesloten brievenbus gepost. Waar de post naartoe gaat? Je mag het God noemen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er een adres is, een plek waar mensen hun angsten en gebeden een plek kunnen geven.

Voor degenen die het niet prettig vinden een echt briefje achter te laten of die er zelf niet naartoe kunnen, heeft de kapel ook een digitale postbus. Deze is toegankelijk via https://tinyurl.com/dekapel, of via de QR-code die in de kapel hangt.

In een tijd waar veel vanzelfsprekendheden wegvallen en veel deuren dicht moeten blijven , vindt de Protestantse Kerk Assen het belangrijk een plek te bieden waar mensen toch terechtkunnen met hun zorgen. Ook om daarin de belofte van het Paasfeest uit te dragen, dat er altijd weer een moment komt van mogen opstaan en verdergaan. De kapel, die tot ná Pasen blijft staan, is een plek die ruimte biedt voor het verlangen: ‘Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.’

Meer informatie bij:
Ds. Bert Altena, stadspredikant Protestantse Kerk Assen: 06 30285649
Daniël Kehanpour, kerkelijk werker Protestantse Kerk Assen: 06 39752789
Dick Vos, diaconaal werker Protestantse Kerk Assen: 06 10695490

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1