Home

Logo PKN AssenWoensdag 22 april j.l. hebben voorzitters AK en wijken weer online overlegd. O.a. over de evaluatie van de online kerkdiensten die ons via het overleg predikanten en organisten bereikte. Er is alom waardering voor de grote inzet van de predikanten, organisten, muzikanten en technische teams. Een compliment in de richting van alle betrokkenen! Met ongeveer 10 personen lukt het om een viering online vorm te geven.

De Jozefkerk houdt het aantal lager, maar kan leven met de insteek van Drieklank en Vredenoord. We blijven daarmee ruim onder de norm van 30 personen en we vinden dat we hiermee verantwoord omgaan met de coronarichtlijnen van de overheid. We vragen de professionals of zij ook de gegevens van het kijk- en luisteronderzoek evalueren, de reacties van de gemeenteleden etc. Die kunnen input geven voor de aanpak van de vervolgvieringen. Het VZO adviseert een cursus social media voor predikanten en kerkelijk werkers.

Over de vespers en meditaties die door de week verzorgd worden door de predikanten en kerkelijk werkers is onderling afgestemd.

De Mobiele Kapel vlak voor Pasen vlak voor de ingang van de Opstandingskerk geplaatst. Op een steenworp afstand van het winkelcentrum Marsdijk. Juist nu we social distance in acht nemen is presentie van de PKA actueel. De mobiliteit van de kapel laat nog wat te wensen over. Daniel Kehanpour spreekt binnenkort de ontwerper en maker van de kapel. Over oplossingen om de kapel mobieler te maken zodat ook andere wijkgemeenten de kapel kunnen inzetten (inzet diaconie, betrekken kindernevendienst, info naar predikanten etc). De Mobiele Kapel heeft trouwens de liveblog van de PKN gehaald!

Een kernvraag die ons allen bezighoudt is natuurlijk deze: Wat gaat het nieuwe normaal betekenen voor de PKA? Tijdens de vergadering bleek dat de wijkgemeenten onderling zich hierover al aan het beraden zijn. Dit punt wordt geagendeerd voor onze volgende vergadering op 6 mei a.s.

Er is nog een aantal creatieve idee├źn in ontwikkeling, daarover hopen wij u later in de tijd concreter te kunnen berichten. Mocht u zelf nog voorstellen, vragen of suggesties hebben: wij horen het graag ()

Jenneke Netjes (Vredenoord), Thijs Zwiers (Jozefkerk), Diedrik Pepping (Drieklank), Bert ten Klooster (Sionsgemeente) en Thilla Franken (AK)

 

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1