Home

Van gemeente naar kerk 600U heeft het misschien al ontdekt: sinds een tijdje is de naam en daarmee ook het logo van onze kerk veranderd: niet meer 'Protestantse Gemeente Assen' maar 'Protestantse Kerk Assen'. Zijn we ineens een andere kerk geworden? – Nee. En eigenlijk heten we nog steeds hetzelfde, namelijk 'Protestantse Gemeente Assen'. Want zo noemen we de plaatselijke kerk: gemeente. Alleen de landelijke kerk heet kerk. Waarom dan toch die andere naam? –

Voor de duidelijkheid. Omdat nogal wat mensen bij 'gemeente' allereerst en soms als enige denken aan de burgerlijke gemeente. Zo kwam het tenminste aan de orde in een gezamenlijke bijeenkomst van de werkgroepen communicatie van de wijkgemeenten en van de PGA in februari 2019. Vooral voor mensen buiten de kerk of minder bij de kerk betrokken kan 'gemeente' vreemd of vervreemdend werken.
Een en ander is aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd en die heeft in zijn vergadering van mei 2019 besloten om voortaan naar buiten toe te kiezen voor de benaming 'Protestantse Kerk Assen'. Intussen blijft de officiële naam wel 'Protestantse Gemeente Assen' en die naam blijft dan ook gebruikt in formele documenten en in de communicatie naar bijvoorbeeld de classis en de landelijke kerk.
Daarom dus die andere naam in bijvoorbeeld het Kerkblad en ook op de website, en een iets ander logo.
Overigens, de Bijbel is het niet met Shakespeare eens. Hoe je heet is wel degelijk belangrijk. Je naam is je identiteit, je roeping. 'Kerk', dat komt van ḱuriakè en daarin hoor je het woord kurios, betekent zoiets als 'wat van de Heer is'; 'gemeente', als vertaling van het Griekse woord uit het Nieuwe Testament', zoiets als 'geroepenen'. En ja, dan kun je dus wel zeggen dat beide benamingen belangrijk zijn!

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten