Home

Adventskerk raamOp 25 oktober om 16.00 uur is de volgende vesper, dan klinkt er 20e-eeuwse Nederlandse kerkmuziek. Het thema is Zingen tegen het donker. Wietse Meinardi speelt op het orgel werken van de oud-Asser componisten Jeljer Vlieg en Jo Houwman: Thema met variaties over de Avondzang van Jeljer Vlieg en de Partita van Jo Houwman over O hoogte en diepte looft nu God. In beide werken worden de variaties afgewisseld met door een vrouwenzanggroep gezongen coupletten van de liederen. Berta van der Kolk speelt fluit. Harry Harmsen is de voorganger.
Laatste nieuws: de vesper is alleen online te volgen.

Op de melodie van O hoogte en diepte looft nu God klinkt een nieuwe tekst van Sytze de Vries: Maak heel mijn leven tot een lied.
De alternatim-praktijk, het afwisselend spelen en zingen van orgel en koor, heeft heel oude papieren.
Een kleine vrouwenzanggroep van goede zangers uit de Drieklank en Vredenoord zal de liederen zingen vanaf de orgelgalerij.
Berta van der Kolk speelt op de fluit muziek van Hendrik Andriessen en Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, samen met Wietse en solo.

Hoewel het corona-virus voor kerken en in het bijzonder kerkdiensten veel negatiefs heeft gebracht, hebben we in deze periode ook iets positiefs mogen ervaren. Uit nood geboren werden er zanggroepen samengesteld van ervaren zangers, die in de online-diensten van de Drieklank en Vredenoord de liederen zongen. Vaak bleek de eenstemmige zang van deze groepen overtuigend en mooi te klinken en dat steeds na maar een half uur samen oefenen. We hebben de waarde van mooi eenstemmig zingen ontdekt. Soms was de zang door een gelukkige combinatie van stemmen zelfs ontroerend mooi. Dat was o.a. twee keer het geval bij vespers op de woensdagavonden in het voorjaar in De Bron waarbij een alleen vrouwen zongen en ds. Harry Harmsen voorging.
Graag willen we deze combinatie nog eens herhalen binnen Musica pro Deo in de Adventskerk.

Helaas is op dit moment de stand van corona-zaken zodanig dat u niet aanwezig kan zijn in de Adentskerk tijdens de vesper.
Maar u kunt de dienst wel live online volgen via het Youtube-kanaal van Vredenoord: Kerkomroep Assen. Er is dus nu niet alleen geluid, maar ook beeld!
Het geluid van de viering is ook via www.kerkomroep.nl (Adventskerk Assen) te volgen.

Mocht u thuis meekijken of luisteren: de orde van dienst wordt meegestuurd met de Zondagsbrief.
De toegang is gratis, maar we vragen vanwege het geringe aantal bezoekers een iets royalere bijdrage met een richtbedrag van € 7,50. Wie minder te geven heeft kan uiteraard ook komen. Het geld kan in collecteschalen na de vesper maar ook kan een bedrag overgemaakt worden op het rekeningnummer: NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica Pro Deo.
Ook als u thuis meeluistert of de serie Musica Pro Deo in het algemeen wilt steunen in deze tijden met minder publiek is uw bijdrage van harte welkom!

Werkgroep Musica Pro Deo

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten