Anbi gegevens diaconie

 

logo_PGA.GIF  

ANBI groot kleur

 

Protestantse Kerk in Nederland
Diaconie van de Protestantse Gemeente Assen
Collardslaan 2a
9401 GZ  Assen
tel. 0592 31 20 56
e-mailadres:
website: www.pkn-assen.nl

Het RSIN nummer van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Assen is 8241.32.890

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Assen zoekt naar wegen om - als deel van de PKN en de oecumenische beweging - solidair te zijn met de wereld veraf en dichtbij. Zij wil hierbij inspirerend zijn voor de mensen om ons heen, dit alles uit het levendige besef ook zelf geraakt en bewogen te zijn door de God van de Bijbel.

 

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten in onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de kosters en kerkelijk werkers in loondienst is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland'.

De leden van de wijkkerkenraden, de algemene kerkenraad, colleges en commissies zijn allen vrijwilliger en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Onder het kopje ´Over ons´ vindt u de button ´downloads´. Onder deze button vindt u de 

Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Diaconie

Plaatselijke Regeling

Begroting Diaconie 2019

Beleidsplan 2017-2021


De ANBI-status van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Assen houdt in dat bijdragen en giften aan de PGA en aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Assen voor de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken.

Toelichting bij de belastingaftrek van periodieke giften aan de kerk.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten