Kerkdiensten 28 april

liturgie 400px

VREDENOORD
Opstandingskerk
 Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. Y. de Groot
Organist: Frank van der Meulen
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: Berta van der Kolk
Organist: Euwe de Jong
Morgengebed

DE DRIEKLANK
De Bron 
Einthovenstraat 28
10.30 uur: ds. D. Geertsma
Organist: Wietse Meinardi
Viering Heilig Avondmaal
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: mw. J. van Beveren
Organist: Gea Kikkers

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: drs. J. Bassie, Groningen
Organist: Johan Gerkes

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is:  https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is:  https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is:  https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

COLLECTEN
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

MIDDAGDIENST
Adventskerk ingang Lindelaan
16.00 uur: ds. L.P.J. van de Peppel
Organist: Wietse Meinardi
M.m.v. Asser Bach Cantategroep

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. A. v.d. Stoep, Wapenveld
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Assen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. R. de Hoop, Gasselte
VanBoeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. I.H. van de Peppel