Kerkdiensten 1 oktober

VREDENOORD
Opstandingskerk 
Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers
Organist: Wietse Meinardi
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: Martien de Pauw
Organist: Pieta Broerse
Morgengebed

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.30 uur: ds. R.H. Veldman
Organist: Jenny Kloosterhuis
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: mw. P. Hellinga, Zwolle
Organist: Gea Kikkers

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. G.W. van Wingerden, Stedum
Organist: Johan Gerkes
11.30 uur: Zin-in-Zondag
Opsoek naar Ubunto, Annette Nobunto Mul

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is:  https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van De Ontmoeting is:  https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is:  https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is:  https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

COLLECTEN
1 Diaconie
2 Kerk en Israël
3 Onderhoud gebouwen

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. N.F.L. de Leeuw
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Assen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. H. Marsman
VanBoeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.10 uur: mw. T. Soldaat
De Wijde Blik Van Heuven Goedhartlaan 4
10.00 uur: kerkdienst