Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. H. van Noord
Organist: Sander ter Veen
Aanmelden: of (0592) 347 812

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. N.E. Veldman-Potters
Orgel: Jenny Kloosterhuis
Aanmelden: of 06 342 645 08, ma.-vr. 19.00-20.00 uur

JOZEFKERK 
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. A. Verbeek
Organist: Johan Gerkes
Aanmelden: www.jozefkerk-assen.nl of inspreken op voicemail van de Jozefkerk (0592) 357 360, tot do.avond 20.00 uur

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het  Youtubekanaal van De Drieklank is: https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het  Youtubekanaal van de Jozefkerk is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het  Youtubekanaal van Vredenoord is: https://tinyurl.com/kerkomroep-Assen
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. N.F.L. de Leeuw
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde

VRIJZINNIG ASSEN
Apostolisch Genootschap Selma Lagerlöflaan 5
10.30 uur: mw. L.A. van Ketel, Ezinge
Organist: Jaap Berghuis
Zie toelichting in de wijkberichten

MIDDAGDIENST
Adventskerk Ingang Lindelaan
16.00 uur: ds. H. van Noord
Organist: Wietse Meinardi
Orgelvesper
Aanmelden:

COLLECTEN
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
Max. 50 personen, aanmelden verplicht, dit kan tot en met de vrijdagavond voorafgaande aan de zondag: www.jacobuskerkrolde.nl
De kerkdienst wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl
Zoek op ‘Rolde’
VanBoeijen, De Duif
Voorganger: ds. I.H. van de Peppel
Deze dienst kan worden bekeken via youtubekanaal VanboeijenTV

 

 

VREDENOORD
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers
Organist: Frank van der Meulen
Aanmelden: of (0592) 347 812

Adventskerk ingang Lindelaan
11.00 uur: Zin-in-Zondag
Spreker: Hans Alma over ‘Verlangen naar zin’

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Organist: Wietse Meinardi
Aanmelden: of 06 342 645 08, ma.-vr. 19.00-20.00 uur

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. R. Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Aanmelden: www.jozefkerk-assen.nl of inspreken op voicemail Jozefkerk, (0592) 357 360 tot
do. avond 20.00 uur

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het  Youtubekanaal van De Drieklank is: https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het  Youtubekanaal van de Jozefkerk is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het  Youtubekanaal van Vredenoord is: https://tinyurl.com/kerkomroep-Assen
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. J.H. van Daalen, Nijkerk
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. F. Pierik, Drachten

COLLECTEN
1 Diaconie
2 Kerk en Israël
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: mw. P. de Kruijf, Assen
Max. 50 personen, aanmelden verplicht, dit kan tot en met de vrijdagavond voorafgaande aan de zondag: www.jacobuskerkrolde.nl
De kerkdienst wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl
Zoek op ‘Rolde’
VanBoeijen, De Duif
Voorganger: ds. I.H. van de Peppel
Deze dienst kan worden bekeken via youtubekanaal VanboeijenTV

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten