Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: dhr. K. Richters
Orgel: Henk Horlings
Morgengebed
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers
m.m.v. muziekgroep
Gezamenlijke dienst

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: prof. dr. E. Noort, Kropswolde
Orgel: Wietse Meinardi
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. N.E. Veldman-Potters
Orgel: Henk Schultinga
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Pieter van Herwaarden

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. G.J. van de Top, Wedde
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde

MIDDAG-/AVONDDIENSTEN
Adventskerk ingang Lindelaan
16.00 uur: ds. H. van Noord
Cantatedienst
Orgel: Wietse Meinardi
M.m.v. Asser Bach Cantategroep
Jozefkerk Collardslaan 2A
19.00 uur: ds. G.J. Gardenier, Appingedam
Orgel: Johan Gerkes
Welkomdienst

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en Eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos, bevestiging ambtsdragers
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. K. Stroop
M.m.v. El Elohim
Kloosterakker Rondgang 7
10.45 uur: mw. H. Mertens
De Wijde Blik Van Heuven Goedhartlaan 4
10.00 uur: mw. J. Sturing
Nieuw Graswijk Juniperusplantsoen 29
10.30 uur: dhr. R. de Vries
De Trans Nooitgedacht
Restaurant, Stroetenweg
10.30 uur: mw. B. Beunders

Zaterdag 25 januari
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor Van Goghlaan 7, Hoogeveen
15.15 uur: dhr. A. Metselaar met tolk

VR EDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord en ds. R.H.W. Busschers
Orgel: Wietse Meinardi
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
Gezamenlijke dienst in de Adventskerk

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
9.30 uur: ds. E.A.R.F. Struikmans
Orgel: Maarten Groen
11.00 uur: Zin-in-zondag
Thomas Hontelez, wandelen naar wijsheid
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. H. Harmsen
Orgel: Gea Kikkers
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. L.P.J. van de Peppel
Muziek: Roel Munnike

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. R. Koopmans
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. N.F.L. de Leeuw
Voorbereiding Heilig Avondmaal
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. A.C. de Kruijf, Rijssen

Collecten
1 KiA Werelddiaconaat: Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat
2 Pastoraat en Eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: mw. B. Beunders
M.m.v. Sing It, Beilen
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: mw. W. Klok

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten