Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk
ingang Lindelaan
10.00 uur: mw. J. van Beveren
Organist: Wietse Meinardi

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.30 uur: ds. B. Urgert
Organist: Frank van der Meulen
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. V.d. Weide
Organist: Henk Schultinga

JOZEFKERK
Jozefkerk
Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. A. Verbeek
Organist: Johan Gerkes

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is: https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van De Ontmoeting is: https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is: https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. B.J. v.d. Kamp, Harderwijk
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. F. Pierik, Drachten

ZIN-IN-ZONDAG
Selma Lagerlöflaan 5
11.30 uur: Stephan Huijbrechts

COLLECTEN
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

AVONDDIENST
Jozefkerk
Collardslaan 2A
19.00 uur: ds. A. Akkerman en ds. N.E. Veldman-Potters
Muzikale medewerking: Everlien Bruinsma, piano en Piet Bruinsma, gitaar
Dienst van zegening en voorbede

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. A. troost
VanBoeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.00 uur: ds. I.H. van de Peppel
De Wijde Blik Van Heuven Goedhartlaan 4
10.00 uur: mw. J. Sturing

VREDENOORD
Adventskerk
ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Organist: Wietse Meinardi
M.m.v. catorij en projectkoor
Kerkdienst met liederen van Huub Oosterhuis

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.30 uur: ds. T. van Beijeren
Organist: Jenny Koosterhuis
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 51
10.00 uur: mw. P. de Kruijf
Muziek: Maarten Groen
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur:ds. G. van den Berg
Organist: Henk Schultinga

JOZEFKERK
Jozefkerk
Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. R. Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Viering Heilig Avondmaal

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is: https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van De Ontmoeting is: https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is: https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: dr. C. van Sliedregt, Nunspeet
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. N.F.L. de Leeuw

VRIJZINNIG ASSEN
Selma Lagerlöflaan 5
11.30 uur: mw. M. van Beek
Muzikale ondersteuning: Gonnie Folkeringa

COLLECTEN
1 PKN Missionari: Pioniersplekken
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
VanBoeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.00 uur: ds. A.W. Riepma
Dienst voor doven en slechthorenden
Bethelkerk
Sterrenkamp 14, Emmen
10.00 uur: ds. H.J. Vasguez
Met tolk
meer info: doofenkerk.nl

Donderdag 13 oktober
Anholt
Paul Krugerstraat 1
14.30 uur: ds. G.J. van Enk
Muziek: Helena en Harry de Groot

Zoeken

Komende activiteiten