Agenda kerkdiensten

 

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: dhr. G. ter Beek
Orgel: Wietse Meinardi
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
Geen kerkdienst

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Orgel: Frank van der Meulen
Struikelteksten
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. L.P.J. van de Peppel
Orgel: Gea Kikkers
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
Geen kerkdienst

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
9.30 uur: ds. R. Koopmans
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. I.H. van de Peppel
M.m.v. Kees Richters
Kloosterakker Rondgang 7
10.45 uur: mw. H. Mertens
De Wijde Blik Van Heuven Goedhartlaan 4
In het restaurant
10.00 uur: ds. N.E. Veldman-Potter
Avondmaalsviering
Witterzomer Recreatiezaal naast restaurant
11.00 uur: dhr. D. Kruyt
Orgel: dhr. J. Kroeske
Piano: dhr. M.K. Onrust

 

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
Dienst van Schrift en Tafel
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. L.P.J. van de Peppel
Orgel: Frank van der Meulen
Struikelteksten
Dienst van Schrift en Tafel

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. P.J. de Buck, Heerenveen
Orgel: Maarten Groen
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. N.E. Veldman-Potters
Orgel: Henk Schultinga
Dienst van Schrift en Tafel
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Rianne Meinardi

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
9.30 uur: ds. Y. Hiemstra, Ee
Orgel: Johan Gerkes
Gezamenlijke dienst met Vrijzinnig Assen

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. H. Born, Rouveen
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

VRIJZINNIG ASSEN
Jozefkerk Collardslaan 2A
9.30 uur: ds. Y. Hiemstra, Ee
Orgel: Johan Gerkes
Gezamenlijke dienst met Hervormde Wijkgemeente Jozefkerk

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. A.W. Riepma
M.m.v. Cantorij De Duif
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: mw. M. Ruiter
Nieuw Graswijk Juniperusplantsoen 29
10.30 uur: dhr. R. de Vries
De Trans Nooitgedacht 
Restaurant, Stroetenweg
10.30 uur: mw. B. Beunders
Witterzomer Recreatiezaal naast restaurant
11.00 uur: ds. L.E. Leeftink
M.m.v. trompetduo dhr. J. Huizing en dhr. J. Boneschansker

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R. Koopmans
Orgel: Leo Kajim

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. E.A.R.F. Struikmans
Orgel: Frank van der Meulen
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: dhr. F. Folkerts
Orgel: Henk Schultinga
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Pieta Broerse (piano) en Els Veltheer (viool)
Dienst van Schrift en Tafel

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: dhr. J. Zijderveld
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. F.J.K. van Santen, Kampen

VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN
Doopsgezinde kerk Oranjestraat 13
10.30 uur: mw. F. Dijk

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. H. Marsman
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. A.W. Riepma
M.m.v. Cantorij De Duif
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: dhr. T. Kiffers
Nieuw Graswijk Juniperusplantsoen 29
10.30 uur: dhr. C. Tuhumury
De Trans Nooitgedacht
Restaurant, Stroetenweg
10.30 uur: mw. B. Beunders
Witterzomer Recreatiezaal naast restaurant
11.00 uur: ds. J.T. Janssen
M.m.v. Vocaal Ensemble Arioso

Zaterdag 28 april
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor Van Goghlaan 7, Hoogeveen
15.15 uur: mw. H.J. Haan-de Braal, met tolk

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten