Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Dick Dijk
Dienst van Schrift en Tafel
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R. Busschers
Orgel: Leo Kajim
Dienst van Schrift en Tafel

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. E.A.R.F. Struikmans
Orgel: Wietse Meinardi
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. H.J. Meijer, Roden
Orgel: Wim van Heuveln
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Maarten Groen
Dienst van Schrift en Tafel

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. R. Koopmans
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. N.F.L. de Leeuw
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk

Collecten
1 Kerk in Actie
2 Pastoraat en Eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. R. Fortuin, Groningen
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: mw. E. Mensinga
M.m.v. Schola Gregoriana
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: dhr. T. Kiffers
De Wijde Blik Van Heuven Goedhartlaan 4
10.00 uur: mw. E. Homan

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten