Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Dick Dijk
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. A. Altena
Orgel: Frank van der Meulen

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. N.E. Veldman-Potters
Orgel: Maarten Groen
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. J.C. Greive, Roden
Orgel: Henk Schultinga
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Pol, Zuidhorn
Muziek: Grietinus Mollema

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
9.30 uur: ds. R. Koopmans
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. J.A.A. Geerts, Zalk
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

MIDDAGDIENST
Adventskerk ingang Lindelaan
16.00 uur: mw. M. Koning
M.m.v. Roden Girl Choristers
Orgel: Sietze de Vries
Evensong

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
Vanboeijen, De Duif  Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. I.H. van de Peppel
M.m.v. Laudate
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: dhr. R. Herben
Witterzomer recreatiezaal
11.00 uur: ds. A. Altena
M.m.v. Kinderkoor ‘Eigenwijs’

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers
Orgel: Wietse Meinardi
Dienst van Schrift en Tafel
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Dick Dijk
Dienst van Schrift en Tafel

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. A.J. Verbeek, Assen
Orgel: Frank van der Meulen
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. N.E. Veldman-Potters
Orgel: Wim van Heuveln
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Otto Selles

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
9.30 uur: ds. L.J. Lijzen, Groningen
Orgel: Johan Gerkes
Gezamenlijke dienst met Vrijzinnig Assen

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. L. Kruijmer, Ede
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: J.W. Wind, Westervoort

VRIJZINNIG ASSEN
Jozefkerk Collardslaan 2A
9.30 uur: ds. L.J. Lijzen, Groningen
Gezamenlijke dienst met Hervormde Wijkgemeente Jozefkerk

Collecten
1 Werelddiaconaat
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. H. Marsman
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: mw. B. Beunders
Kloosterakker Rondgang 7
10.45 uur: mw. H. Mertens
Nieuw Graswijk Juniperusplantsoen 29
10.30 uur: dhr. R. de Vries
De Wijde Blik Van Heuven Goedhartlaan 4
10.00 uur: mw. E. Homan
Witterzomer recreatiezaal
11.00 uur: dhr. G.J. van Enk
M.m.v. MarCant en Sound of Joy

Zaterdag 22 juni
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor Van Goghlaan 7, Hoogeveen
15.15 uur: ds. T.K. Kwint, met tolk

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten