Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. L. Tiesinga
Orgel: Grietinus Mollema
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers
Orgel: Klaas van der Kolk

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. L.P.J van de Peppel
Orgel: Wietse Meinardi
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: dhr. W. Staal
Orgel: Gea Kikkers
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Maarten Groen

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. A.J. Zijderveld, Groningen
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. H. v.d. Pol, Wierden
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. J.A. v.d. Velden, IJsselmuiden

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

MIDDAGDIENST
Adventskerk ingang Lindelaan
16.00 uur: mw. M. Koning
M.mv. Jongenskoor Dalfsen
Orgel: Wietse Meinardi
Evensong

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. I.H. van de Peppel
M.m.v. Vredewoldsch Mannenkoor
Kloosterakker Rondgang 7
10.45 uur: mw. W. Klok
Nieuw Graswijk Juniperusplantsoen 29
10.30 uur: dhr. T. van der Wee
De Trans Nooitgedacht Restaurant, Stroetenweg
10.30 uur: mw. B. Beunders

Zaterdag 23 februari
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor Van Goghlaan 7, Hoogeveen
15.15 uur: ds. A. Hekman, met tolk

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. J. Goorhuis, Smalle Ee
Orgel: Wietse Meinardi
Woensdag 6 maart, Aswoensdag
19.00 uur: ds. H. van Noord
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. J. Nicolai, Nieuw Buinen
Orgel: Frank van der Meulen

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Orgel: Jenny Kloosterhuis
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. J.C. Greive, Roden
Orgel: Henk Schultinga
Dienst van Schrift en Tafel
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. L.P.J. van de Peppel
Muziek: Maarten Groen

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. R. Koopmans
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. J. v.d. Meijden, Rijssen
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde

VRIJZINNIG ASSEN
Doopsgezinde kerk Oranjestraat 13
10.30 uur: mw. F. Dijk

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. I.H. van de Peppel
M.m.v. Gospelgroep Marturia
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: mw. W. Klok
De Wijde Blik Van Heuven Goedhartlaan 4
10.00 uur: dhr. H. Assink

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
Gezamenlijke dienst in de Adventskerk

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. N.E. Veldman-Potters
Orgel: Jenny Kloosterhuis
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. G.C. van Rheenen, Hattem
Orgel: Wim van Heuveln
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. E.A.R.F. Struikmans
Muziek: Pieta Broerse en Els Veltheer

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. R. Koopmans
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. J de Boer, Ermelo
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. J. de Boer, Ermelo

VRIJZINNIG ASSEN
Doopsgezinde kerk Oranjestraat 13
10.30 uur: mw. H. Westerik, Vroomshoop

Collecten
1 Kerk in Actie: Droogte Ethiopië
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: mw. B. Beunders
M.m.v. Cantorij Vanboeijen
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: dhr. R. Herben

Dinsdag 19 februari
De Vijverhof Vredeveldseweg 75
14.30 uur: ds. H. van Noord
Viering van Schrift en Tafel

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten