Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk
ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers
Organist: Frank van der Meulen

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.30 uur: ds. F. Volbeda, Groningen
Organist: Wietse Meinardi
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: dhr. D. Kehanpour
Muziek: Maarten Groen
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. F. Folkerts
Organist: Wim van Heuveln

JOZEFKERK
Jozefkerk
Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. G.J. op 't Hof, Siddeburen
Organist: Johan Gerkes

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is: https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van De Ontmoeting is: https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is: https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk

COLLECTEN
1 PKN Missionair: Pioniersplekken
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

MIDDAG-/AVONDDIENSTEN
Adventskerk
ingang Lindelaan
16.00 uur: mw. B. van der Kolk 
organist: Sietze de Vries
M.m.v. Roden Girl Choristers
Evensong

Jozefkerk Collardslaan 2A
19.00 uur: ds. H. van Ark, Wapenveld
oranist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. Mannenkwartet Four You
Welkomdienst

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
VanBoeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.00 uur: ds. A.W. Riepma

Zaterdag 21 mei
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor
Van Goghlaan 7, Hoogeveen
15.15 uur: ds. A. Dingemanse
Meer info: doofenkerk.nl

 

PROTESTANTSE GEMEENTE ASSEN
Openluchttheater Tivoli

(naast het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos)
10.30 uur: ds. A. Altena en ds. H. van Noord
M.m.v. Christelijke Muziekvereniging Oranje
bij regen: Adventskerk, ingang Lindelaan
Thema: Hemeltjelief

JOZEFKERK
Jozefkerk
Collardslaan 2A
10.00 uur: dhr. G.J. van Enk
Organist: Wietse Meinardi
Collecten
1. Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Bron
Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. W. van Vreeswijk


VREDENOORD
Adventskerk
ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Organist: Wietse Meinardi

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.30 uur: mw. P. Hellinga, Zwolle
Organist: Nog niet bekend
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds.Th. van Beijeren
Organist: Gea Kikkers

JOZEFKERK
Jozefkerk
Collardslaan 2A
10.00 uur: dhr. J. van der Horst
Organist: Johan Gerkes
Gezamenlijke dienst met Vrijzinnig Assen

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is: https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van De Ontmoeting is: https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is: https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. L.W. v.d. Sluijs, Nijkerkerveen
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

VRIJZINNIG ASSEN
Jozefkerk
Collardslaan 2A
10.00 uur: dhr. J. van der Horst
Organist: Johan Gerkes
Gezamenlijke dienst met Hervormde wijkgemeente Jozefkerk

COLLECTEN
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. H.H. Westerik
VanBoeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.00 uur: ds. I.H. van de Peppel
Witterzomer recreatiezaal
11.00 uur: dhr. G.J. van Enk

 

Zoeken

Komende activiteiten