Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: mw. S. Lindeboom
Orgel: Henk Horlings
Morgengebed
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers en ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
M.m.v. Cantorij Vredenoord
Startdienst

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. L.P.J. van de Peppel
Orgel: Frank van der Meulen
Kerkproeverij
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. G.C. van Rheenen, Nagele
Orgel: Wim van Heuveln
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Otto Selles
Kerkproeverij

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: kand. J.W. Bassie
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. H. Born, Rouveen
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. D.J.W. Kok, Oldebroek

VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN
Doopsgezinde kerk Oranjestraat 13
10.30 uur: ds. J. Kikkert, Roden

MIDDAG-/AVONDDIENSTEN
Adventskerk ingang Lindelaan
16.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
Cantatedienst
M.m.v. Asser Bach Cantate Groep

Jozefkerk Collardslaan 2A
19.00 uur: dhr. R.E. Millenaar, Assen
M.m.v. Chr. Mannenkoor De Lofzang, Heerde
Welkomdienst

COLLECTEN
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Katerberg, Borger
Vanboeijen, De Duif
Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. K. Stroop
M.m.v. Christelijk Mannenkoor Beilen
Kloosterakker Rondgang 7
10.45 uur: dhr. J.J. ten Horn
Nieuw Graswijk Juniperusplantsoen 29
10.30 uur: dhr. T. v.d. Wee
De Trans Nooitgedacht
Restaurant, Stroetenweg
10.30 uur: mw. B. Beunders

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten