Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
Dienst van Schrift en Tafel
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers
Orgel: Klaas van der Kolk
Dienst van Schrift en Tafel

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. L.P.J. van de Peppel
Orgel: Jenny Kloosterhuis
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: mr. drs. P.L. Hellinga, Zwolle
Orgel: Wim van Heuveln
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Nog niet bekend
Dienst van Schrift en Tafel

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. A. Altena
Orgel: Johan Gerkes
16.00 uur: Kinderkerstfeest

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. J. Boer, Ermelo
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. W. v.d. Wind, Onstwedde

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: mw. A. Streutker
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: mw. B. Beunders
M.m.v. Schola Gregoriana
Kloosterakker Rondgang 7
10.45 uur: mw. H. Steenhuis
Nieuw Graswijk Juniperusplantsoen 29
10.30 uur: dhr. T. v.d. Wee
Wilhelmina Ziekenhuis Assen Europaweg-Zuid 1
10.15 uur: mw. P. de Kruijf,Piano: Gonnie Folkeringa
M.m.v. Gospelkoor Spirit
Kerstviering

Zaterdag 16 december
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor Van Goghlaan 7, Hoogeveen
15.15 uur: ds. M. Visser, kerstfeest

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten