Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: mw. B. van der Kolk
Orgel: Wietse Meinardi
Morgengebed
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Klaas van der Kolk

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. E.A.R.F. Struikmans
Orgel: Henk Horlings
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. L.P.J. van de Peppel
Orgel: Henk Schultinga
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Otto Selles
Schoolkerkdienst met Het krijt

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
9.30 uur: ds. G.J. Gardenier
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. J.K. Gerlings, Wapenveld
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. G.H. Koppelman, Wapenveld

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

MIDDAG-/AVONDDIENSTEN
Kliederkerk
Kerkgebouw Leger des Heils Rolderstraat 104
15.30 uur: mw. N. Havinga en ds. E.A.R.F. Struikmans

Cantatedienst
Adventskerk ingang Lindelaan
16.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
M.m.v. Asser Bach Cantategroep

Welkomdienst
Jozefkerk Collardslaan 2A
19.00 uur: prof. dr. H.J. Selderhuis
Orgel: Gerwin van der Plaats

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: mw. P. de Kruijf
Dorpskerk Eext
10.00 uur: ds. J. Bos
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. A.W. Riepma
M.m.v. Gospelkoor Reflection
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: mw. W. Klok
De Trans Nooitgedacht
Restaurant, Stroetenweg
10.30 uur: mw. B. Beunders
Witterzomer Recreatiezaal naast restaurant
11.00 uur: dhr. H. Venema
M.m.v. Cantorij MarCant
De Wijde Blik Van Heuven Goedhartlaan 4
In het restaurant
10.30 uur: ds. N.E. Veldman-Potters
Avondmaalsviering

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten