Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: dhr. K. Richters
Orgel: Henk Horlings
Morgengebed
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: mw. J. van Beveren
Orgel: Klaas van der Kolk
M.m.v. Muziekgroep

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Orgel: Wietse Meinardi
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. Th.A. van Beijeren Bergen en Henegouwen, Roden
Orgel: Henk Schultinga
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. N.E. Veldman-Potters
Muziek: Maarten Groen

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: dhr. A.J. Zijderveld
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. G.A. Schreuders, Wierden
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

MIDDAG-/AVONDDIENSTEN
Adventskerk ingang Lindelaan
16.00 uur: dhr. K. Richters
Orgel: Wietse Meinardi
M.m.v. Vocaal ensemble Consequens
Vesper
Doopsgezinde Kerk Oranjestraat 13
19.00 uur: dhr. M. Postma, Drachten
Orgel: mw. T. van Nimwegen
Friese kerkdienst

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.30 uur: Gezamenlijke kerkdienst in De Trans, Stroetenweg 15, Nooitgedacht
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. I.H. van de Peppel
M.m.v. El Elohim
De Trans Nooitgedacht
Restaurant, Stroetenweg
10.30 uur: mw. B. Beunders en ds. J. Bos
Witterzomer recreatiezaal
11.00 uur: dhr. G.J. van Enk
M.m.v. Chr. Evangelisch Koor

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten