Agenda kerkdiensten

Hemelvaartsdag

PROTESTANTSE GEMEENTE ASSEN
Openluchttheater Tivoli
(naast het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos)
Openluchtdienst
10.00 uur: ds. H. van Noord en ds. I.H. van de Peppel
M.m.v. Christelijke Muziekvereniging Oranje
Bij regen: Adventskerk, ingang Lindelaan
Thema: Mijn zegen heb je!

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
9.30 uur: ds. R. Koopmans
Orgel: Johan Gerkes
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en eredienst
3. Onderhoud gebouwen

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: dr. H.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten