Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
Dienst van Schrift en Tafel
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers
Orgel: Klaas van der Kolk
Dienst van Schrift en Tafel

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. E.A.R.F. Struikmans en ds. N.E. Veldman-Potters
Muziek: Gitte Beuker en Frank van der Meulen
Startzondag
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. G.C. van Rheenen, Zwolle
Orgel: Gea Kikkers
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
Gezamenlijke dienst in De Bron

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. G.J. Gardenier
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE (GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: W. van Vreeswijk, Rouveen
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. J.A.A. Geerts, Zalk

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

MIDDAG-/AVONDDIENSTEN
Adventskerk ingang Lindelaan
16.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
M.m.v. Asser Bach Cantategroep
Cantatedienst
Jozefkerk Collardslaan 2A
19.00 uur: ds. R. Millenaar, Drachten
M.m.v. Chr. koor ‘Musica Religiosa’
Welkomdienst

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Bos
Vanboeijen, De Duif  Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. A.W. Riepma
M.m.v. Voice Mail
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: dhr. R. Herben

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten