Kerkomroep

solidariteitskas02Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Gemeenten helpen elkaar
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen bij. Het College van Kerkrentmeesters vraagt u om €10,- bij te dragen aan de Solidariteitskas. Zo kunnen we het bedrag van €5,- overmaken voor de mensen die dit niet kunnen betalen. Ook kan het College hier extra activiteiten voor de Protestantse Gemeente Assen mee bekostigen.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Zie https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas/

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1