Documenten

Plaatselijke Regeling:

Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente (met wijkgemeenten) te Assen, vastgesteld door de algemene kerkenraad op 28 september 2015 en is vanaf 1 oktober 2015 van kracht.

* Plaatselijke Regeling

Jaarrekening PGA 2017

De jaarrekening 2017 is in de vergadering van 28 mei 2018 door de Algemene Kerkenraad vastgesteld.

* Jaarrekening PGA 2017

Begroting PGA 2018:

De begroting 2018 is door het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd in zijn vergadering van 7 november 2017 en door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 27 november 2017 vastgesteld.

* Begroting PGA 2018

Beleidsplan 2012-2016

Dit beleidsplan is aangenomen in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 25 juni 2012 en beschrijft de beleidsvoornemens voor de aangegeven periode:

* Beleidsplan 2018-2022

Evaluatie beleidsplan 2012-2016

* Evaluatie beleidsplan 2012-2016

Jaarverslag en jaarrekening Diaconie PGA 2017

In de vergadering van mei 2017 heeft het College van Diakenen (CvD) het jaarverslag en de jaarrekening van 2017 vastgesteld.

* Jaarverslag en Jaarrekening 2017, Diaconie

Begroting Diaconie 2018:

De begroting 2018 is vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 27 november 2017.

* Begroting Diaconie 2018

Beleidsplan Diaconie 2017-2021

Dit beleidsplan is aangenomen in de vergadering van het College van Diakenen van 20 april 2017 en beschrijft de beleidsvoornemens voor de aangegeven periode:

* Beleidsplan Diaconie 2017-2021

Missionair Beraad

* Jaarverslag 2015

Belastingaftrek giften

De ANBI-status van de Protestantse Gemeente Assen (PGA) houdt in dat bijdragen en giften aan de PGA en aan de Diaconie van de Protestanse Gemeente Assen voor de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken.

* Toelichting bij de belastingaftrek van periodieke giften aan de kerk.

Kosten van trouw- en rouwdiensten

De kosten van trouw- en rouwdiensten zijn vastgesteld op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters van 28 april 2015.

* Kosten van trouw- en rouwdiensten

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten