Documenten

Plaatselijke Regeling:

Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente (met wijkgemeenten) te Assen, vastgesteld door de algemene kerkenraad op 28 september 2015 en is vanaf 1 oktober 2015 van kracht.

* Plaatselijke Regeling

Jaarrekening PGA 2019

De jaarrekening is goedgekeurd

* Jaarrekening PGA 2020

Begroting PGA 2020:

De begroting 2020 is door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld in zijn vergadering van 5 november 2019 en door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd in zijn vergadering van 28 januari 2020 vastgesteld.

* Begroting PGA 2021

Beleidsplan 2012-2016

Dit beleidsplan is aangenomen in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 25 juni 2012 en beschrijft de beleidsvoornemens voor de aangegeven periode:

* Beleidsplan 2018-2022

Evaluatie beleidsplan 2012-2016

* Evaluatie beleidsplan 2012-2016

Jaarrekening PGA 2019

De jaarrekening is goedgekeurd bij brief van 11 augustus 2020 CCBB Groningen-Drenthe

Jaarrekening Diaconie 2020

Begroting Diaconie 2019:

De begroting 2020 is vastgesteld in de vergadering van het College van Diakenen van 20 november 2019.

* Begroting Diaconie 2021

Beleidsplan Diaconie 2017-2021

Dit beleidsplan is aangenomen in de vergadering van het College van Diakenen van 20 april 2017 en beschrijft de beleidsvoornemens voor de aangegeven periode:

* Beleidsplan Diaconie 2017-2021

Missionair Beraad

* Jaarverslag 2015

Belastingaftrek giften

De ANBI-status van de Protestantse Gemeente Assen (PGA) houdt in dat bijdragen en giften aan de PGA en aan de Diaconie van de Protestanse Gemeente Assen voor de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken.

* Toelichting bij de belastingaftrek van periodieke giften aan de kerk.

Kosten van trouw- en rouwdiensten

De kosten van trouw- en rouwdiensten zijn vastgesteld op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters van 28 april 2015.

* Kosten van trouw- en rouwdiensten

Verslagen gemeenteavonden 19 januari en 2 februari 2021

* Verslag 19 januari 2021

* Verslag 2 februari 2021

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten