Jeugdraad

De jeugdraad van de Protestantse Gemeente Assen werkt wijkoverstijgend en wil graag verbindend zijn. We richten ons op de mens en maatschappij en met de nadruk op de christelijke identiteit.Een belangrijke doelstelling van de Jeugdraad is, om binnen de Protestantse Gemeente Assen 'er te zijn voor de jongeren' onder meer door het scheppen van goede condities voor de uitoefening van het jeugdwerk en het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

De doelgroep bestaat uit jongeren van 12-20 jaar. Binnen de wijkgemeentes wil de jeugdraad graag ondersteunen daar waar dat mogelijk is. We willen graag een klankbord zijn voor jeugdactiviteiten binnen de wijkgemeentes en waar nodig kunnen we (mede)financieren. 

De jeugdraad organiseert de wijkoverstijgende activiteiten. Hierbij valt te denken aan een jaarlijkse gezamenlijke jeugddienst die roulerend wordt georganiseerd door één van de wijkgemeentes. Ook activiteiten die gericht zijn op saamhorigheid en samenwerking tussen de jeugd van de verschillende wijkgemeentes kunnen (mede) worden georganiseerd door de jeugdraad.

Samenstelling

De leden van de jeugdraad per 1 januari 2021 zijn:

Voorzitter: Geert Warris

Penningmeester : Jolanda Duker

namens De Drieklank Arjan Hartemink Jeugdouderling

namens De Drieklank Erik-Berndt Sc heper Jeugdouderling

namens De Drieklank Roelof Westerhof Jeugddiaken

namens de Jozefkerk Joachim Martin Jeugdouderling

namens Vredenoord Frans Hellinga Jeugdouderling

namens Vredenoord Sylvester Labree Jeugddiaken

Via het emailadres kun je ons bereiken of via de jeugdouderlingen van de wijkgemeentes.

Je kunt de statuten en het beleidsplan van de jeugdaad via onderstaande links downloaden:

Statuten Jeugdraad, versie 1.1

Beleidsplan Jeugdraad, versie 1.1

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten