Privacy (AVG/GDPR)

werken aan de toekomst PKA01Hoewel er in het zomerseizoen veel werk stil ligt is er achter de schermen rustig doorgewerkt aan besluitvorming met het oog op de toekomst van onze PKA. Dat je daar af en toe ook je vingers bij af kunt likken, blijkt wel als je op de Leesmeerknop klikt...

 

 
Het punt op de horizon waar naar toe wordt gewerkt is het jaar 2030. Hoe zal de PKA er dan uitzien? Op grond van statistieken kan een voorzichtige prognose worden gemaakt wat betreft aantallen gemeenteleden en inkomsten. Aan de hand van deze cijfers wordt nu gewerkt aan een formatieplan. Hoeveel fte’s voor predikanten en kerkelijk werkers zullen er tegen die tijd in de PKA te verdelen zijn en hoe moet dat dan over de drie wijken gebeuren?

Op 20 juli was er een vergadering waarin hierover een plan is ontworpen. We maakten gebruik van het beeld van een taart. Die taart moest in stukken worden verdeeld door vertegenwoordigers van de drie wijken. Er was een echte taart aanwezig, maar ook de tekening van een taart in een aantal stukken. Die stonden voor de verschillende fte’s die over de wijken konden worden verdeeld. Na lang beraad kwamen we tot een invulling en als beloning konden we de avond afsluiten door samen de taart aan te snijden en deze met elkaar te eten.werken aan de toekomst PKA02

De vergadering vond plaats in een sfeer van besef van gezamenlijkheid. We staan, zeker door de teruggang in ledental, samen voor dezelfde uitdaging om kerk van Jezus Christus te zijn in verscheidenheid, maar vooral ook in onderlinge steun en eenheid.

Het ingevulde formatieplan is gestuurd naar de kerkenraden van de drie wijkgemeenten om daar hun mening over te geven.

ds. Peter van de Peppel

 

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten