Privacy (AVG/GDPR)

LefPraat mee over hoe we op een inspirerende manier de kerk een gezicht kunnen geven in onze stad en wijk. Wat geloven we zelf en willen we delen met elkaar? In het voorjaar gaan we drie wijkoverstijgende vieringen organiseren onder het thema Kerk met Lef. Deze komen voort uit de discussie over de toekomst van de Protestantse Kerk in Assen en willen daar op een eigen manier aan bijdragen. Voorganger is de stadspredikant Bert Altena. U/jij bent uitgenodigd om mee te praten bij de invulling van deze vieringen. Hoe gaat dat in z'n werk? Voor de eerste viering op zondag 9 februari in De Ontmoeting, komen we bij elkaar op maandag 21 januari, van 19.30 – 21.00 uur, in De Bron. Informatie en opgave bij Bert Altena, Na opgave ontvang je nadere informatie.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten