Privacy (AVG/GDPR)

teugels02Zo kopte vanochtend (19 mei)  dagblad Trouw over de te verwachten versoepeling van de coronamaatregelen. Kerkdiensten werden niet genoemd tijdens de persconferentie van de minister-president, maar enkele weken geleden kregen we al te horen dat samenkomsten vanaf 1 juni weer zijn toegestaan met 30 personen. En vanaf 1 juli met 100 personen.

De afgelopen weken hebben wij, wijkvoorzitters, vertegenwoordigers van het Ministerie van predikanten en het Moderamen AK intensief overlegd over de invulling van die versoepelingen. U hebt ongetwijfeld meegekregen dat de landelijke PKN begin vorige week een coronaprotocol heeft opgesteld. Wij gaan dat protocol inzetten voor de PKA. In iedere wijkgemeente wordt een gebruiksplan-op-maat opgesteld.

Uit reacties van gemeenteleden begrijpen wij dat u het ontmoeten, het vieren en de verbinding erg mist. Wij missen dat ook. Maar om zo verantwoord mogelijk om te gaan met de kwetsbaarheid van ons allen hebben we besloten om de nieuwe werkelijkheid stap voor stap te gaan verkennen.

En dat gaan we – als PKA gezamenlijk - aldus doen: in de maand juni gaan we door met het uitzenden van online kerkdiensten. Na de overval van de lockdown in maart zijn predikanten, musici en technici volop aan de slag gegaan met het ontwikkelen van online vieringen. Gaandeweg zijn verbeteringen aangebracht en ontstonden er nieuwe ideeën voor creatieve invullingen. Dat proces van onderzoeken van mogelijkheden gaat in de maand juni gewoon door. Doordat er wat meer mensen aanwezig kunnen zijn is er ook meer ruimte voor variatie. Bovendien kan geëxperimenteerd worden met doordeweekse ontmoetingen in kerkgebouwen.

Ondertussen blijven we alert op de maatschappelijke ontwikkelingen in coronatijd. Ook hebben we contacten met andere PKN-gemeenten over hoe zij hun kerkelijke activiteiten inrichten. In de maand juni overleggen wij weer met bovengenoemde gremia over vervolgstappen. Stappen die we zullen zetten op weg naar PKA kerk-zijn nieuwe stijl.
De teugels losser, jazeker, maar mét beleid.
Thilla Franken, preses PKA

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1