Diaconaal werker

Wim Staal

Diaconaal werker Wim Staal


Sinds 1 september 2017 ben ik werkzaam als diaconaal werker voor het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Assen.
Vanuit mijn rol ben ik betrokken bij en neem deel aan het overleg van:
• College van Diakenen van de PGA.
• Diaconaal Platform Assen, betrokken bij het kernteam, gaat om meedenken, meewerken aan het tot stand komen van een gezamenlijke aanpak diaconaal breed als het gaat om armoede en eenzaamheidsbestrijding. Dit gebeurd door de inzet van de kanskaart in het voor- en najaar en thema bijeenkomsten voor diakenen in Assen.
• Netwerkbijeenkomsten Vaart Welzijn van de gemeente Assen.

Ik ben aangesteld als diaconaal werker van de PGA. Ik ondersteun diakenen en diaconale medewerkers waar nodig. Zo werk ik samen met de consulent van de PKN aan de basiscursus diaconaat voor beginnende diakenen.
Als diaconaal werker beweeg ik mij op het snijvlak van kerk en maatschappij, intermediair tussen diaconie en stad. Ik zet mij in voor de verbinding, versterking en verbreding op het diaconale vlak binnen de gemeente Assen en zoek daarin zoveel mogelijk de samenwerking met betrokken organisaties.
Mijn werkvelden zijn onder andere:
• armoede en eenzaamheid in Assen,
• diaconale ondersteuning en presentie in het Open Huis,
• basscholen bezoeken de kerken.

Taken:
• informatie en advies over ontwikkelingen in de samenleving bijvoorbeeld op het terrein van het gemeentelijk armoede- en eenzaamheidbeleid en de ontwikkelingen binnen de gemeente Assen waarbij de diaconie een rol kan vervullen;
• verbinding leggen met kwetsbare inwoners en (in)formele organisaties;
• toerusting van, met name beginnende, diakenen en diaconale medewerkers;
• ondersteuning van wijkgemeenten in het proces van diaconaal gemeente zijn.

Ik ondersteun graag bij het ontwikkelen van een samenhangende diaconale presentie in de wijk en het versterken van het diaconaat. In samenwerking met anderen zoek ik naar kansen en mogelijkheden op het diaconale vlak en probeer bestaand werk waar mogelijk verder te ontwikkelen. Daarnaast schrijf ik ook artikelen voor het kerkblad.

Ik ben doorgaans te bereiken op dinsdag en vrijdag in het kantoor van het Open Huis
Brink 26
9401 HT Assen.
Tel. 06-23227154, E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten