Jeugdwerker

Wim Staal

Jeugdwerker Wim Staal


In 2012 heb ik gereageerd op de vacature van jeugdwerker in de Protestantse Gemeente Assen voor 24 uur in de week gericht op het jeugdwerk in de leeftijd van 12 tot ca. 22 jaar. Het werkveld is diaconaal en missionair bezig zijn en werk stedelijk. Als jeugdwerker zit ik in de jeugdraad, Missionair Beraad en in het College van Diakenen. Het College van Diakenen is het aanspreekpunt en de werkgever.

 

Enkele taakomschrijvingen zijn:
•    Ondersteunen, begeleiden en ontwikkelen van (diaconale/missionaire) activiteiten voor jeugd- en jongeren.
•    Informatiebron/vraagbaak voor materialen en/of programma's voor alle geledingen in het jeugd- en jongerenwerk.
•    Jeugdwerker is ondersteunend/stimulerend/motiverend voor vrijwilligers in het jeugdwerk, denkt mee en legt de verbindingen. Kijkt wat nodig is en weet waar dat nodig is krachten te bundelen en nieuwe impulsen te leggen.
Elk jaar, in augustus,  maak ik een werkverslag met de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
Uitgangspunten zijn blijft steeds de 4 B’s te weten Bless, Belong, Believe en Behave, waarbij ik mij vooral richt op activiteiten die gericht zijn op Belong en/of Believe, met een diaconaal en missionair doel.

Afbeelding 4-b's
 
Immers het belangrijkste is dat jongeren zich thuis voelen in de geloofgemeenschap. Als jongeren zich thuis voelen, dan is er ruimte, aandacht en tijd voor Believe activiteiten. En soms zijn er activiteiten die zowel om Belong en Believe gaan.
Voorbeelden van enkele werkzaamheden:
-    kerkenpad voor basisscholen coördineren begeleiden
-    gespreksgroep voor jongeren
-    geven van Alpha Cursus
-    kerstnachtviering voor/door jongeren
-    jongerendienst
-    column kerkblad

Ik ben veelal overdag op dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig in het Open Huis.  Wil je meer weten, of heb je suggesties dan ben je welkom op mijn werkplek in het Open Huis aan de Brink 26 in Assen, kom gerust eens langs of bel, mail of via de sociale media kun je contact met mij opnemen.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten