Kerkgebouw

voorizttersoverlegWoensdag 18 juni verzamelden de wijkvoorzitters PKA zich weer om via Skype gezamenlijk te overleggen. In het vorige Kerkblad heb ik u gemeld dat de voorzitters druk waren met het opzetten van het Gebruiksplan voor elke wijkgemeente. Inmiddels naderen de plannen de voltooiing: de grote lijnen zijn uitgezet en de documenten zijn gedeeld met de moderamina van de wijkgemeenten. Nu wordt de laatste hand gelegd aan o.a. schoonmaakprotocollen, aanmeldsysteem via Scipio e.d.

Zo langzamerhand worden de voorzitters experts op een breed terrein! Er is contact gelegd met een bedrijf dat onze kerkgebouwen gaat doorlichten om te bezien of ze corona-proof zijn. Aan de hand van het resultaat van deze actie zullen de wijkgemeenten een ‘boodschappenlijstje’ gaan opstellen. In de Jozefkerk is alvast een demo hygiënezuiltje geplaatst om te beoordelen of het geschikt is voor gebruik op deze locatie. Voor de gemeenteleden die na 1 juli betrokken zijn bij het gebruik van de kerkgebouwen - als gastvrouw of gastheer bijvoorbeeld- worden speciale hesjes aangeschaft.

De vragenlijst waarin wij u vragen om u uit te spreken over de online kerkdiensten tot nu toe, is inmiddels al rondgestuurd in Vredenoord. De gemeenteleden van De Drieklank en de Jozefkerk ontvangen de vragenlijst in ieder geval deze maand. In de zondagsbrieven en op de websites kunt u hierover meer lezen.

Deze maand is de Sionsgemeente weer live bijeengekomen in De Schulp en in De Bron. Hoe Vredenoord, de Drieklank en de Jozefkerk hiermee omgaan leest u via de websites en de zondagsbrieven van de wijkgemeenten. En wat gaan we ervaren als ook de andere wijkgemeenten weer ter kerke gaan? ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij…’?

Thilla Franken, preses PKA

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1