Vredenoord

vrede 1 600pxHet jaar 2020 stond in het teken van 75 jaar Vrijheid. Door het hele land werden activiteiten georganiseerd. In de Adventskerk en Opstandingskerk kwam een duo-expositie van ruim 50 teksten, citaten en liederen over Vrijheid die door gemeenteleden en betrokkenen waren ingestuurd. De expositie heeft, na een paar keer uitstel, slechts een paar maanden kunnen hangen.

Dat was te kort. De werkgroep Kerk en Kunst Vredenoord besloot daarom een boekje, Vrijheid in Woorden, met daarin alle teksten en een zevental daaromheen gemaakte filmpjes uit te geven. Dat boekje wordt verbonden met het Peace-project van de Evangelical Baptist Church, een kleine kerkgemeenschap in Tbilisi/Georgië.

Twee jaar geleden vierde een delegatie uit Assen van o.a. wijkgemeente Vredenoord het Paasfeest in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Bisschop Rusudan Gotsiridze van de Evangelical Baptist Church nodigde het gezelschap hiertoe uit na haar eerste bezoek aan Assen in 2018. In het kader van Europa’s Rafelende Randen kwam ze in 2020 samen met enkele vrouwen uit Azerbeidzjan en Kirgizië opnieuw naar Assen. Daarmee verstevigden de banden met de Baptist Church in Tbilisi. Dit resulteerde er al in dat Vredenoord via de projectgroep Tbilisi en de diaconie in de herfst van 2020 twee harmoniums kon schenken aan de Baptist Church.

Het belang van religieuze gemeenschappen in Georgië
Georgië ligt in een gebied dat een geschiedenis heeft van gewapende conflicten, spanningen en vluchtelingenstromen. Het land grenst o.m. aan het christelijke Armenië en het islamitische Azerbeidzjan, landen die recent met elkaar in oorlog waren. De roep om vrede is groot. De Baptist Church vormt een protestantse minderheid met een open oog naar de wereld, dichtbij en verweg. Ze kent vrouwelijke ambtsdragers, heeft plaats voor mensen van verschillende geaardheid en biedt onderdak aan o.m. moslim- en yezidi-vluchtelingen. De Baptist Church werkt samen met andere kleine kerken, Joodse en Islamitische gemeenschappen. Dat leidt tot bijzondere initiatieven.

Vrede in Daden, het Peace-project
De Baptist Church nam het initiatief tot het Peace-project. Dit project is gericht op het wegnemen van vooroordeel, angst en haat door erkenning van- en respect voor verschillende religieuze geschriften, tradities en waarden. Het Peace-project kent als belangrijk onderdeel het uitbreiden van de kerkruimte van de Baptist Church tot een Vredeskathedraal (‘Peace Cathedral’), een Vredessynagoge en een Vredesmoskee, ofwel gebedsruimtes voor christenen, joden en moslims onder één dak. In het naastgelegen gebouw worden het conferentiecentrum, gespreksruimten en de bibliotheek uitgebreid. Ook niet- en andersgelovigen zijn welkom. In o.a. gemeenschappelijke vieringen, conferenties en educatie krijgt die samenwerking handen en voeten. Daarnaast wordt ingezet op sociale projecten ten behoeve van minder bedeelden in de regio. Kortom: Vrede in Daden.

Geld nodig voor het project
De kosten van het Peace-project bedragen ongeveer €85.000. De lokale gemeenschappen zijn armlastig. Veel buitenlandse geloofsgemeenschappen hebben financiële hulp toegezegd. Ook de diaconie van Vredenoord als mede-initiator van de Rafelende Randen van Europa levert uit eigen middelen een bijdrage. Er is echter nog veel geld nodig. De Baptist Church vroeg de projectgroep Tbilisi opnieuw daarbij te helpen. Dat doen we graag, enwel met de uitnodiging om dit project met een vrijwillige bijdrage te steunen.

Bijdragen aan het Peace-project en het boekje Vrijheid in Woorden ontvangen?
Het ook qua uitvoering schitterende boekje wordt in de laatste week van april in een oplage van 2000 exemplaren als cadeau bij alle leden en betrokkenen van wijkgemeente Vredenoord thuisbezorgd. Een aantal boekjes ligt op het Kerkelijk Bureau en is daar door niet-Vredenoorders af te halen. En de vrijwillige bijdrage? Het grootste deel van de kosten voor het boekje is al betaald uit een particuliere donatie, een legaat en een kerkelijke subsidie. Met de vrijwillige bijdrage kan het restant worden bekostigd. Maar: belangrijker is dat zoveel mogelijk geld voor het Peace-/Vredesproject binnenkomt. Met 2000 ontvangers van het boekje moet het toch lukken om Vrijheid in Woorden royaal om te zetten in financiële Daden voor Vrede. Om een richtbedrag te noemen? €10? Voor wie minder kan of voor wie meer kunnen geven: altijd goed! Overmaking kan plaatsvinden naar NL 21 RABO 037 373 6118 t.n.v. Wijkdiaconie Vredenoord onder vermelding van Peace Project. De bijdragen worden door de diaconie van Vredenoord verzameld en naar het Peace-project doorbetaald.

Via o.a. het Kerkblad en de website van Vredenoord zullen we u/jou op de hoogte houden. Alvast heel erg bedankt!

Namens de projectgroep Tbilisi, Kerk en Kunst Vredenoord, de Diaconie,
Ds. Helène van Noord, Reinder van der Molen, Rimmie Panneman

Foto: Otto Lussenburg

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten