Bijdragen kerkbalans grafiekDe kerkbalansbijdragen van onze leden zijn verreweg het grootste deel van de inkomsten van onze kerkelijke gemeente.

In de grafiek ziet u de inkomsten van de actie Kerkbalans (alleen voor de kerk, exclusief de diaconie) van 2010 tot en met 2022.

In de grafiek staan ook de toezeggingen omdat alle bijdragen die zijn toegezegd in 2022 nog niet zijn ontvangen. 

In 2010 is €798.166 ontvangen, in 2022 is €559.804 toegezegd. Dit is een daling van 30%! In diezelfde periode zijn de prijzen en dus ook de kosten gestegen. Over de periode 2010 tot 2021 was de inflatie 20%. De hoge inflatie van dit jaar is hierbij zelfs nog buiten beschouwing gelaten!

Ons huidige uitgavenniveau is met deze inkomstendaling en kostenstijging niet vol te houden. Er is inmiddels al veel bezuinigd in de PKA, maar er zal nog veel meer bezuinigd moeten worden. Bovendien zullen wij bij de komende Actie Kerkbalans 2023 een dringend appel op alle PKA-leden doen om te helpen via de inkomstenkant de financiële situatie van de PKA weer in balans te krijgen.

Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad
Ernst Lutgert, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Zie ook:
Ledendaling Protestantse Kerk Assen
De PKA vergrijst - Is dat een probleem?

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.