Vakantiegeld samen delen 2020De wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Assen en de RK Parochie in Assen organiseren elk jaar de actie ‘Vakantiegeld samen delen’. In mei/juni vragen wij aandacht voor deze actie. Voor wie is deze actie ook al weer bedoeld?

Mensen met een hoog inkomen ontvangen vaak meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Mensen met een laag inkomen en met financiële problemen moeten ‘alle eindjes aan elkaar knopen’. Veelal gaat het om (eenouder-)gezinnen met een laag inkomen. Bij het wel of niet op vakantie kunnen gaan of andere kleine uitstapjes, komen de inkomensverschillen vaak schrijnend aan het licht. Om hen tegemoet te komen wordt deze actie gehouden.

Ook dit jaar willen we graag mensen in Assen verrassen. Met een eenmalige financiële ondersteuning. Later dit jaar. Want, na een lange tijd van binnen zijn, is het straks voor iedereen, en juist ook voor hen, een verademing om weer iets te kunnen ondernemen.

Kan deze actie nu wel doorgaan?
Het covid-19 virus ontregelt de samenleving. Ook onze poster is hierop aangepast. Er zijn vrijwel geen activiteiten meer, fysieke bijeenkomsten zijn onmogelijk en contacten worden gemeden. Deze situatie maakt dat het niet de tijd is om plannen te maken voor uitstapjes, korte vakanties of vergelijkbare uitjes. Misschien moet er wel worden gewacht totdat de samenleving weer in rustiger vaarwater is gekomen en dat wij elkaar in het ‘nieuwe normaal’, met mondkapje misschien, opnieuw kunnen ontmoeten. Of dat in of na de zomerperiode al weer zal kunnen, wachten wij af.

Hoe wij toch in de komende tijd vanuit onze doelstelling mensen in Assen het beste kunnen ondersteunen is nog onderwerp van overleg. Daar komt bij dat we in deze tijd ook geen uitstapjes, korte vakanties, of vergelijkbare uitjes willen promoten. Aanvragen en uitdelen is iets persoonlijks en gaat via papier. Dat kan nu niet, zo maar. Hoe dat wel kan, daar bedenken we een oplossing voor.

In goed overleg
De werkgroep zal bezien hoe en wanneer zij met deze ‘Vakantiegeld samen delen’ actie toch op een of andere wijze mensen in Assen enige financiële verlichting kan bieden. Daarvoor gaan we ook in overleg met Vaart Welzijn, Humanitas en Budget Support.

Hoe kunt u bijdragen?
De uitnodiging om te geven verandert niet. Geven kan doorgaan, dat kan al lange tijd ook digitaal, via uw bankrekening en ook via de Scipio app.
Zonder uw bijdrage kunnen wij niets. Daarom doen wij ook dit jaar een oproep om wel te geven.

Wie mee wil doen kan een deel van zijn/haar vakantiegeld overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0373 7361 26 t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. Assen inz.’ Vakantiegeld Samen Delen’. Het ANBI nummer is 813612809.
Ook kunt u via de Scipio app uw vrijwillige bijdrage doneren. Uw bijdrage wordt dan direct voor u geadministreerd.

Ontvangen donaties worden zorgvuldig en vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Dat geldt natuurlijk ook bij de behandeling van de aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met Stichting Budget Support en Vaart Welzijn. Bij de screening zijn de richtlijnen van de Voedselbank uitgangspunt.

De Werkgroep ‘Vakantiegeld Samen Delen’.

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1